Vergoedingenoverzicht 2023

Hieronder vindt u per zorgsoort op welke vergoeding u kunt rekenen vanuit uw Salland basis-, aanvullende en/of tandartsverzekering.

Voor een kort overzicht van vergoedingen en premies, bekijkt u het Vergoedingenoverzicht voor 2023.

Toestemming

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u voor de behandeling of het gebruik schriftelijke toestemming van ons nodig. Deze toestemming is noodzakelijk om vergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten. Indien uw toestemmingsaanvraag voldoet aan de gestelde criteria zoals genoemd in de voorwaarden, hoort u binnen 14 dagen van ons. In het vergoedingenoverzicht vindt u, onder de betreffende behandeling of het betreffende hulp- of geneesmiddel, of een toestemmingsaanvraag noodzakelijk is. Staat hier niets vermeld over toestemming, dan hoeft u niets aan te vragen.

Naar Vergoedingen 2022

A
Alternatieve geneesmiddelen en geneeswijzen Ambulancevervoer Anticonceptiemiddelen Audiologische zorg
B
Bariatrische chirurgie Beweegprogramma Bijzondere tandheelkunde Borstprothese Borstvoedingsbegeleiding Brillen en lenzen
C
Covid-19 Paramedische herstelzorg
D
Diabeteshulpmiddelen Dialyse zonder opname Diëtetiek
E
Eerstelijnsverblijf Erfelijkheidsadvisering Ergotherapie
F
Fysiotherapie en oefentherapie
G
Gecombineerde leefstijlinterventie Geneesmiddelen Geriatrische revalidatiezorg Geneeskundige GGZ Gezichtsverzorging Gezondheidscursussen Gezondheidsonderzoek
H
Hoorhulpmiddelen Hospicezorg Huisarts Hulpmiddelen
I
Incontinentiemateriaal Ivf- en icsi-behandeling
K
Ketenzorg Ki- kid- of iui-behandeling Kinderopvang bij ziekenhuisopname Kraampakket Kraamzorg
L
Lensimplantatie Logeerhuis Logopedie
M
Mantelzorgmakelaar Mechanische beademing Medisch-specialistische zorg Medische keuring rijbewijs Mineralen-geneesmiddelen
N
Nachtelijke thuiszorg voor stervenden
O
Onderzoek naar kanker bij kinderen Ooglaserbehandeling Ooglidcorrectie Oorstandcorrectie Orthodontie (beugel) Orthodontie in bijzondere gevallen Orthopedische schoenen Overige geneeskundige huisartsenzorg
P
Persoonlijke alarmering Preventieve voetzorg
R
Reiskosten bij ziekenbezoek Revalidatiezorg
S
Second opinion Seksuologie Spataderbehandeling Specifieke patiëntgroepen Sportmedisch advies Sterilisatie Stoppen met roken
T
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Tandheelkundige zorg TENS bij bevalling Therapeutisch vakantiekamp Transplantatiezorg Trombosezorg
V
Vervoer stoffelijk overschot Vaccinatie voor reizigers Verblijf in een zorginstelling Verloskundige zorg met medische indicatie Verloskundige zorg zonder medische indicatie Voetverzorging Voorwaardelijk toegelaten zorg
W
Wijkverpleging
Z
Zintuiglijk-gehandicaptenzorg Ziekenvervoer Zorg in het buitenland Zorg voor vrouwen | Care for Women Zwangerschapscursus en moederbegeleiding
A - Z
A B C D E F G H I
J
K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z