Ooglaserbehandeling

Een ooglaserbehandeling is een ingreep om bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen blijvend te verhelpen. Door een ooglaserbehandeling hoeft u mogelijk geen bril of lenzen meer te dragen.

Wat wordt er vergoed in 2023?

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op de vergoeding van een ooglaserbehandeling.

Zorgverzekering  Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top maximaal € 500,- voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode

Eigen bijdrage

Voor een ooglaserbehandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een oogkliniek mogen de behandeling geven. Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023