Zorgverzekering: overstappen en aanmelden

Fijn dat u voor Salland Zorgverzekeringen kiest! Hieronder leggen we aan de hand van enkele veelgestelde vragen uit hoe u kunt overstappen naar / zich kunt aanmelden voor Salland.
Meld u aan
Overstappen zorgverzekering is supermakkelijk
Overstappen zorgverzekering is makkelijk
Fijn dat u voor Salland Zorgverzekeringen kiest! Hieronder leggen we aan de hand van enkele veelgestelde vragen uit hoe u kunt overstappen naar / zich kunt aanmelden voor Salland.
Meld u aan

Veelgestelde vragen

over overstappen en aanmelden zorgverzekering

Waarom Salland Zorgverzekeringen?

Kiest u voor Salland Zorgverzekeringen, dan kiest u voor toegankelijke en betaalbare zorg, een zorgverzekeraar die korte lijntjes heeft met de zorgverleners in de regio én een landelijke dekking. Maar Salland doet meer voor u dan het vergoeden van zorgkosten.

Voor ons houdt uw gezondheid niet op bij goede gezondheidszorg alleen. Wij willen u graag stimuleren om een goede gezondheid te krijgen en te houden. Dit doen wij met een basisverzekering en voor iedereen een passende aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Maar ook door u van dienst te zijn met zorgadvies.

Kan ik makkelijk overstappen naar Salland Zorgverzekeringen?
Overstappen naar Salland is eenvoudig. Een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt altijd overstappen per 1 januari van een jaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u tijdens het jaar een zorgverzekering afsluiten.
Wanneer kan ik overstappen?

Overstappen van zorgverzekering midden in het jaar is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer:

  • u 18 jaar bent geworden en nu moet gaan betalen voor de zorgverzekering
  • u en uw partner gaan scheiden en u niet zelf de hoofdverzekerde bent
  • u uit militair dienstverband komt
  • u inwoner van Nederland wordt

Tot wanneer kan ik overstappen?

In principe sluit u een zorgverzekering voor minimaal 1 jaar af. Wanneer u wilt overstappen, zegt u uw zorgverzekering uiterlijk 31 december op. U kunt zich dan tot en met 31 januari van het volgende jaar aanmelden voor een nieuwe zorgverzekering.  Kortom, overstappen van zorgverzekering na 1 januari kan tot het einde van die maand, mits u uw oude verzekering al heeft opgezegd.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich online aanmelden voor een zorgverzekering. U heeft hiervoor uw burgerservicenummer en IBAN nodig.

  • kies de verzekering die bij u past
  • kies vervolgens voor direct aanmelden

Let op: een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. In bepaalde situaties kunt u tijdens het jaar overstappen of een zorgverzekering afsluiten.

Offerte aanvragen
Wanneer u eerst wilt weten wat de verzekering kost vraagt via de online rekenmodule een offerte aan. Ook dan kiest u zelf de soort verzekering en het eigen risico. In plaats van ‘direct aanmelden’ kiest u voor ‘offerte aanvragen’. U ontvangt de offerte per e-mail of per post. Bij de offerte ontvangt u aanmeldformulieren die u ondertekend naar ons terugstuurt.

Offerte telefonisch aanvragen
U kunt ook telefonisch een offerte voor de zorgverzekering aanvragen. Bel onze afdeling Klantenservice via telefoonnummer (0570) 68 74 84.

Offerte per mail aanvragen
Liever een offerte per e-mail? Maak gebruik van ons online contactformulier en stuur de persoonsgegevens van alle personen die op de offerte moeten komen te staan. Geef ons ook uw adresgegevens waar wij de offerte naar toe kunnen sturen.

Word ik wel geaccepteerd als ik mij aanmeld voor een verzekering?

Als zorgverzekeraar hebben wij een acceptatieplicht. Dat houdt in dat wij iedereen moeten accepteren voor de basisverzekering. Wij mogen niet letten op leeftijd, geslacht of gezondheidssituatie van een persoon.

Ook als u veel zorg nodig heeft, kunt u overstappen. Juist als u chronisch ziek bent, kan het soms verstandig zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als een andere zorgverzekeraar speciale afspraken heeft gemaakt voor de behandeling van uw ziekte of (wel) een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder van uw keuze.

In een aantal situaties zijn wij niet verplicht de basisverzekering af te sluiten:

  • u heeft al een basisverzekering
  • wij hebben uw eerdere basisverzekering in de vijf jaar voorafgaande aan het verzoek tot het sluiten van de nieuwe basisverzekering opgezegd of ontbonden vanwege het niet betalen van de premie of vanwege opzettelijke misleiding door u (verzekerde/verzekeringnemer)
  • u heeft een betalingsachterstand bij een andere zorgverzekeraar. In dat geval mogen wij u niet accepteren. Deze uitzondering is wettelijk bepaald

Ook voor bijna al onze aanvullende verzekeringen wordt u geaccepteerd wanneer u een aanvullende verzekering wilt afsluiten. Alleen bij onze TandTop verzekering stellen we aanvullende voorwaarden. Als u hier niet aan voldoet, dan kan het zijn dat we bepalen dat u deze aanvullende verzekering niet mag afsluiten.

Moet ik me afmelden bij mijn oude verzekering?
Als u uiterlijk 31 december naar ons overstapt, hoeft u niet zelf uw oude zorgverzekering op te zeggen. Dit doen wij voor u. Stapt u vlak voor 31 december over, stuur dan voor de zekerheid ook even een e-mail naar uw oude verzekeraar. Weet u al zeker dat u bij uw oude verzekeraar weg wilt, maar heeft u nog geen nieuwe zorgverzekeraar gekozen? U moet zich uiterlijk 31 december afmelden en heeft dan tot 31 januari om een nieuwe verzekering af te sluiten.
Hoe verzeker ik mijn kind op mijn polis mee?

Wanneer u uw kind op uw polis wilt meeverzekeren, kunt hem/haar bij ons aanmelden. U wordt dan de verzekeringnemer voor uw kind. Dit kan heel eenvoudig via ons beveiligde portaal Mijn Salland. Of geef de aanmelding telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan ons door. Het telefoonnummer van onze klantenservice is (0570) 68 74 84.

Een brief kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Postbus 166
7400 AD Deventer

Wilt u ons een e-mail sturen, mail dan naar info@salland.nl.

Kan ik een polis krijgen samen met mijn partner?
Ja, je kunt samen met je partner een polis afsluiten. Je krijgt dan hetzelfde polisnummer, maar een eigen relatienummer.
Kan ik ook alleen een aanvullende verzekering afsluiten?
Nee, dat is niet mogelijk. U kunt alleen een aanvullende verzekering afsluiten als u ook een basisverzekering van Salland heeft. Dat geldt ook voor de tandartsverzekeringen.