Zorgverzekering: overstappen en aanmelden

Als u in Nederland woont of werkt moet u verplicht een zorgverzekering afsluiten. Wij hebben hieronder enkele veelgestelde vragen over het overstappen en aanmelden naar Salland zorgverzekeringen voor u op een rijtje gezet.

Gezin wandelt
Vrouw eet een appel

Als u in Nederland woont of werkt moet u verplicht een zorgverzekering afsluiten. Wij hebben hieronder enkele veelgestelde vragen over het overstappen en aanmelden naar Salland zorgverzekeringen voor u op een rijtje gezet.

Veelgestelde vragen

Waarom kiezen voor Salland Zorgverzekeringen?

Kiest u voor Salland Zorgverzekeringen, dan kiest u voor toegankelijke en betaalbare zorg, een zorgverzekeraar die korte lijntjes heeft met de zorgverleners in de regio én een landelijke dekking. Maar Salland doet meer voor u dan het vergoeden van zorgkosten.

Voor ons houdt uw gezondheid niet op bij goede gezondheidszorg alleen. Wij willen u graag stimuleren om een goede gezondheid te krijgen en te houden. Dit doen wij met een basisverzekering en voor iedereen een passende aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Maar ook door u van dienst te zijn met zorgadvies.

Kan ik makkelijk overstappen naar Salland Zorgverzekeringen?
Overstappen naar Salland is eenvoudig. Een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt altijd overstappen per 1 januari van een jaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u tijdens het jaar een zorgverzekering afsluiten.
Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich online aanmelden voor een zorgverzekering. U heeft hiervoor uw burgerservicenummer en IBAN nodig.

  • kies de verzekering die bij u past;
  • kies vervolgens voor direct aanmelden.

Let op: een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. In bepaalde situaties kunt u tijdens het jaar overstappen of een zorgverzekering afsluiten.

Offerte aanvragen
Wanneer u eerst wilt weten wat de verzekering kost vraagt via de online rekenmodule een offerte aan. Ook dan kiest u zelf de soort verzekering en het eigen risico. In plaats van ‘direct aanmelden’ kiest u voor ‘offerte aanvragen’. U ontvangt de offerte per e-mail of per post. Bij de offerte ontvangt u aanmeldformulieren die u ondertekend naar ons terug stuurt..

Offerte telefonisch aanvragen
U kunt ook telefonisch een offerte voor de zorgverzekering aanvragen. Bel onze afdeling Klantenservice via telefoonnummer (0570) 68 74 84.

Offerte per mail aanvragen
Liever een offerte per e-mail? Maak gebruik van ons online contactformulier en stuur de persoonsgegevens van alle personen die op de offerte moeten komen te staan. Geef ons ook uw adresgegevens waar wij de offerte naar toe kunnen sturen.

Word ik wel geaccepteerd als ik mij aanmeld voor een verzekering?

Als zorgverzekeraar hebben wij een acceptatieplicht. Dat houdt in dat wij iedereen moeten accepteren voor de basisverzekering. Wij mogen niet letten op leeftijd, geslacht of gezondheidssituatie van een persoon.

Ook als u veel zorg nodig heeft, kunt u overstappen. Juist als u chronisch ziek bent, kan het soms verstandig zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als een andere zorgverzekeraar speciale afspraken heeft gemaakt voor de behandeling van uw ziekte of (wel) een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder van uw keuze.

In een aantal situaties zijn wij niet verplicht de basisverzekering af te sluiten:

  • u heeft al een basisverzekering
  • wij hebben uw eerdere basisverzekering in de vijf jaar voorafgaande aan het verzoek tot het sluiten van de nieuwe basisverzekering opgezegd of ontbonden vanwege het niet betalen van de premie of vanwege opzettelijke misleiding door u (verzekerde/verzekeringnemer)
  • u heeft een betalingsachterstand bij een andere zorgverzekeraar. In dat geval mogen wij u niet accepteren. Deze uitzondering is wettelijk bepaald

Ook voor bijna al onze aanvullende verzekeringen wordt u geaccepteerd wanneer u een aanvullende verzekering wilt afsluiten. Alleen bij onze TandTop verzekering stellen we aanvullende voorwaarden. Als u hier niet aan voldoet, dan kan het zijn dat we bepalen dat u deze aanvullende verzekering niet mag afsluiten.

Wat voor verzekering biedt Salland mij als nieuwe verzekerde?

Met onze basisverzekering bent u verzekerd voor zorg uit het basispakket. Voor extra vergoedingen bieden wij verschillende aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. U kiest zelf de verzekeringen die bij u passen.

Via uw bedrijf of vereniging kunt u zich mogelijk collectief verzekeren. U krijgt dan een aantrekkelijke premiekorting op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering.

Benieuwd naar de kosten van onze verzekeringen? U kunt online uw premie zorgverzekering berekenen.

Kan ik een polis krijgen samen met mijn partner?
Ja, je kunt samen met je partner een polis afsluiten. Je krijgt dan hetzelfde polisnummer, maar een eigen relatienummer.
Ik ben chronisch ziek, betaal ik nu meer premie?
Nee, bij Salland is de premie voor iedereen gelijk. Het maakt niet uit wat uw gezondheid, leeftijd of geslacht is.
Kan ik alleen een aanvullende verzekering afsluiten?
Nee, dat is niet mogelijk. U kunt alleen een aanvullende verzekering afsluiten als u ook een basisverzekering van Salland heeft. Dat geldt ook voor de tandartsverzekeringen.
Is de basisverzekering verplicht voor iedereen?

Ja, bijna iedereen die is verzekerd volgens de AWBZ, is wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten en hiervoor premie te betalen. U kunt zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar u de zorgverzekering afsluit. De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg in het basispakket zit. Lees voor meer informatie de verzekeringsvoorwaarden.

Voor twee groepen geldt een uitzondering op de verzekeringsplicht:

  • mensen die op grond van hun geloof of levensovertuiging geen verzekering willen afsluiten (gemoedsbezwaarden);
  • militairen in actieve dienst.
Wat gebeurt er als ik geen zorgverzekering afsluit?

Wanneer u geen zorgverzekering afsluit, dan ontvangt u een eerste brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). U heeft dan drie maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten. Doet u dit binnen die tijd, dan is er niets aan de hand. Heeft u na drie maanden nog geen zorgverzekering, dan betaalt u een boete. Heeft u na een half jaar nog steeds geen zorgverzekering afgesloten, dan doet het CVZ dit voor u. De premie wordt dan ingehouden op uw salaris of uitkering. Ook moet u de boetes aan het CVZ betalen.

Meer informatie over de Regeling onverzekerden leest u op de website van het CVZ.

Wat is een BSN?
BSN staat voor burgerservicenummer. U vindt uw BSN bijvoorbeeld op uw rijbewijs of identiteitsbewijs.
Hoe verzeker ik mijn kind, nu verzekerd bij mijn ex, op mijn eigen polis?

Wanneer u uw kind op uw polis wilt meeverzekeren, kunt hem/haar bij ons aanmelden. U wordt dan de verzekeringnemer voor uw kind. Geef de aanmelding telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan ons door, dan ontvangt u van ons een aanmeldformulier. Vul het formulier in en stuur dit naar ons toe. Wij zorgen er dan voor dat uw kind bij u op de polis komt te staan.

Het telefoonnummer van onze klantenservice is (0570) 68 74 84.

Stuur uw brief naar:

Salland Zorgverzekeringen
Postbus 166
7400 AD Deventer

Wilt u ons een e-mail sturen, mail dan naar info@salland.nl.