Fysiotherapie en oefentherapie 

Als u klachten heeft aan uw spieren, pezen, gewrichten, gewrichtsbanden, botten en/of zenuwen – kortom, uw houdings- en/of bewegingsapparaat – kan een behandeling door een fysiotherapeut of oefentherapeut hulp bieden. 

In sommige gevallen wordt fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. In de meeste gevallen heeft u echter een aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wat de voorwaarden zijn, en wat u nog meer moet weten voordat u een fysio- of oefentherapeut opzoekt, leest u hier.

Basisdekking boven de 18 jaar

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Heeft u een chronische aandoening?

Heeft u een chronische aandoening die staat op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie, dan heeft u recht op 100% dekking van uw fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Dit betekent dat u de eerste 20 behandelingen eenmalig zelf moet betalen of hiervoor aanvullend verzekerd moet zijn. Chronische aandoeningen op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie en de eventuele maximale behandelduur zijn door de overheid bepaald. Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur. De fysio- of oefentherapeut kan vertellen of de aandoening op de lijst staat en of er een maximale behandelduur geldt.

Bij een chronische aandoening heeft u een verwijzing nodig van een arts of specialist waar de diagnose van uw aandoening op staat. 

Heeft u een van de volgende aandoeningen?

Dan krijgt u uw fysiotherapie 100% vergoed, tot een maximaal aantal behandelingen (beh.). 

Aandoening

U heeft recht op:

urine-incontinentie

bekkenfysiotherapie, max. 9 beh. (eenmalig)

etalagebenen stadium 2

looptherapie, max. 37 beh. in max. 12 maanden

artrose heup- of kniegewricht

oefentherapie, max. de eerste 12 beh. in max. 12 maanden

COPD stadium II of hoger

oefentherapie, volgens de tabel COPD (zie hieronder)

 

Tabel COPD

Klasse

Eerste behandeljaar

Daarna:

A

max. 5 beh.

0 beh.

B1

max. 27 beh.

max. 3 beh. per 12 maanden

B2, C of D

max. 70 beh.

max. 52 beh. per 12 maanden

Wilt u naar de fysiotherapeut voor een andere klacht dan hierboven genoemd?

Bent u 18 jaar of ouder, dan krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Wel heeft u recht op vergoeding als u aanvullend bij ons verzekerd bent.

Tellen de kosten mee voor het verplicht en vrijwillig eigen risico?

Ja.

Heeft u artrose van uw heup of knie en krijgt u oefentherapie van een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut? Dan vallen de kosten niet onder het eigen risico.

Geldt er een wettelijke eigen bijdrage?
Nee.
Moet u bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?

Wilt u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan kan het gebeuren dat het bedrag dat wij vergoeden lager is dan de rekening die uw zorgaanbieder stuurt. Het verschil in de kosten moet u dan zelf betalen. Onze maximumvergoedingen vindt u in de Tarievenlijsten voor niet-gecontracteerde zorg. In onze Zorgzoeker staat per zorgaanbieder vermeld of wij een contract hebben of niet.

Heeft u een verwijzing nodig?

Ja. Om in aanmerking te komen voor dekking van fysiotherapie vanuit de basisverzekering heeft u een verwijzing van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar nodig.

Bij wie kunt u terecht voor fysiotherapie of oefentherapie?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

 • algemene fysiotherapie: een fysiotherapeut
 • bekkenfysiotherapie: een bekkenfysiotherapeut
 • geriatriefysiotherapie: een geriatriefysiotherapeut
 • kinderfysiotherapie: een kinderfysiotherapeut
 • littekenbehandeling: een fysiotherapeut en huidtherapeut
 • manuele therapie: een manueel therapeut
 • ·oedeemtherapie en lymfedrainage: een oedeemtherapeut en huidtherapeut
 • algemene oefentherapie: een oefentherapeut
 • geriatrie-oefentherapie: een geriatrie-oefentherapeut
 • kinderoefentherapie: een kinderoefentherapeut
 • looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in de zorgzoeker van Chronisch ZorgNet. De aansluiting op Chronisch ZorgNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
 • fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in de zorgzoeker van ParkinsonNet. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.

Basisdekking onder de 18 jaar

Vergoeding voor uw kind vanuit de basisverzekering

Heeft uw kind een chronische aandoening?

Verzekerden jonger dan 18 jaar met een aandoening op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie hebben recht op 100% dekking van fysio- en oefentherapie vanaf de 1e behandeling. Chronische aandoeningen op deze lijst zijn door de overheid bepaald.

Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur. De fysio- of oefentherapeut kan vertellen of de aandoening op de lijst staat en of er een maximale behandelduur geldt.

Is de maximale behandelduur verstreken? Dan komt uw kind eventueel in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Is er geen sprake van een chronische aandoening bij uw kind?

Staat de aandoening van uw kind niet op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie? Dan krijgt het maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar voor dezelfde aandoening vergoed. Is het maximale aantal behandelingen dat u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering bereikt? Dan komt uw kind eventueel in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Tellen de kosten mee voor het verplicht en vrijwillig eigen risico?
Nee. Voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen eigen risico.
Geldt er een wettelijke eigen bijdrage?
Nee.
Moet u bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?

Wilt u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan kan het gebeuren dat het bedrag dat wij vergoeden lager is dan de rekening die uw zorgaanbieder stuurt. Het verschil in de kosten moet u dan zelf betalen. Onze maximumvergoedingen vindt u in de Tarievenlijsten voor niet-gecontracteerde zorg. In onze Zorgzoeker staat per zorgaanbieder vermeld of wij een contract hebben of niet.

Aanvullende dekking

Vergoeding vanuit onze aanvullende verzekeringen

Welke soorten fysiotherapie en oefentherapie worden vergoed?

Met een aanvullend pakket bij Salland krijgt de volgende behandelingen vergoed:

• algemene fysiotherapie
• manuele therapie 
• oefentherapie Cesar en Mensendieck
• littekenbehandeling
• psychosomatische fysiotherapie en psychosomatische oefentherapie
• geriatrische fysiotherapie en geriatrische oefentherapie
• bekkenfysiotherapie en bekkenoefentherapie
• oedeemtherapie en lymfedrainage
• kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie (alleen voor verzekerden onder de 18 jaar)

LET OP: behandelingen manuele therapie E.S. (Egg Shell) / methode Van der Bijl en orthomanuele geneeskunde vallen niet onder de dekking van fysiotherapie en oefentherapie. Deze behandelingen kunnen vallen onder de dekking voor alternatieve geneeswijzen.

Heeft u een verwijzing nodig?

Krijgt u behandelingen voor een aandoening die staat op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie? Dan heeft u een verwijzing nodig van bijvoorbeeld een huisarts of medisch specialist.

In alle andere gevallen heeft u geen verwijzing nodig.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
 Aanvullend pakket    Aantal behandelingen
 Start  AV Start een stip  6 per kalenderjaar
 Extra  AV Extra twee stip  9 per kalenderjaar
 Plus  AV Plus drie stip  15 per kalenderjaar*
 Top  AV Top vier stippen  25 per kalenderjaar*

* Per aandoening max. 9 behandelingen manuele therapie

 

Behandelingen worden ook wel zittingen genoemd. Niet elke afspraak telt als een hele behandeling. Een behandeling wordt als volgt berekend:

Type behandeling Telt als
 Telefonisch consult ½ 
 Screening ½ 

 Intake en onderzoek na screening

 ½
 Groepsbehandeling 3-10 personen   ½
 Alle andere behandelingen 1

 

Moet u bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?

Wilt u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan kan het gebeuren dat het bedrag dat wij vergoeden lager is dan de rekening die uw zorgaanbieder stuurt. Het verschil in de kosten moet u dan zelf betalen. Onze maximumvergoedingen vindt u in de Tarievenlijsten voor niet-gecontracteerde zorg. In onze Zorgzoeker staat per zorgaanbieder vermeld of wij een contract hebben of niet.

Bij wie kunt u terecht voor fysiotherapie en oefentherapie?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

• algemene fysiotherapie: een fysiotherapeut
• bekkenfysiotherapie: een bekkenfysiotherapeut
• geriatriefysiotherapie: een geriatriefysiotherapeut
• kinderfysiotherapie: een kinderfysiotherapeut
• littekenbehandeling: een fysiotherapeut en huidtherapeut
• manuele therapie: een manueel therapeut 
• psychosomatische fysiotherapie: een psychosomatisch fysiotherapeut
• oedeemtherapie en lymfedrainage: een oedeemtherapeut en huidtherapeut
• algemene oefentherapie: een oefentherapeut 
• bekkenoefentherapie: een bekkenoefentherapeut
• geriatrie-oefentherapie: een geriatrie-oefentherapeut
• psychosomatische oefentherapie: een psychosomatisch oefentherapeut
• kinderoefentherapie: een kinderoefentherapeut
• looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in deze zorgzoeker. Is uw zorg al gestart voor 1 januari 2018, dan hoeft uw therapeut niet bij Chronisch ZorgNet aangesloten te zijn.
• fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden via deze zorgzoeker. Is uw zorg al gestart voor 1 januari 2018, dan hoeft uw therapeut niet bij ParkinsonNet aangesloten te zijn.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.