Fysiotherapie en oefentherapie

Als u klachten heeft aan uw spieren, pezen, gewrichten, gewrichtsbanden, botten en/of zenuwen – kortom, uw houdings- en/of bewegingsapparaat – kan een behandeling door een fysiotherapeut of oefentherapeut hulp bieden. 

In sommige gevallen wordt fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. In de meeste gevallen heeft u echter een aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wat de voorwaarden zijn, en wat u nog meer moet weten voordat u een fysio- of oefentherapeut opzoekt, leest u hier.

Basisdekking boven de 18 jaar

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Basisdekking onder de 18 jaar

Vergoeding voor uw kind vanuit de basisverzekering

Aanvullende dekking

Vergoeding vanuit onze aanvullende verzekeringen

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023