Sterilisatie

Een sterilisatie is een ingreep waardoor iemand onvruchtbaar wordt. Een sterilisatie is mogelijk bij mannen en vrouwen.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van een sterilisatie. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u maximaal € 500,- voor de totale behandeling vergoed.

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
100%

Eigen bijdrage

Voor een sterilisatie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een sterilisatie terecht bij een (gecontracteerd) ziekenhuis en een gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum. Gecontracteerde zorg is zorg door een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee wij speciaal voor het verrichten van sterilisaties afspraken hebben gemaakt. Ziekenhuizen waarmee wij algemene afspraken voor medisch-specialistische zorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder. Ook huisartsen waarmee wij speciaal voor het verrichten van sterilisaties afspraken hebben gemaakt, mogen de zorg verlenen. Huisartsen waarmee wij algemene afspraken voor huisartsenzorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder.

Bekijk hier de gecontracteerde zorgverleners voor sterilisatie. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn ook te vinden op salland.nl/zorgzoeker. Hiernaast kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.