Mineralen-geneesmiddelen

De geneesmiddelen kaliumcitraat, magnesiumcitraat, magnesiumgluconaat, magnesiumlactaat en zinksulfaat (zogeheten mineralen) worden in 2023 toch vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding van mineralen-geneesmiddelen

Mineralen vallen in 2023 toch onder de basisverzekering

De bovengenoemde mineralen-geneesmiddelen werden per 1 januari 2023 onterecht niet meer vergoed uit de basisverzekering. Verzekerden, die onder medisch-specialistische behandeling staan voor bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte of een ernstige darm- of nieraandoening, kregen hierdoor ineens te maken met hoge uitgaven voor deze geneesmiddelen. 

Deze fout wordt nu hersteld. Heeft u in januari of februari zelf moeten betalen, of moet u binnenkort nog betalen terwijl u op basis van de voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt? U kunt uw nota dan gewoon bij ons declareren.

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Gebruikers die deze geneesmiddelen in 2022 vergoed kregen op basis van bepaalde voorwaarden, blijven deze geneesmiddelen dus ook in 2023 via hun apotheek vergoed krijgen. Dat geldt ook voor nieuwe gebruikers, die aan deze vergoedingsvoorwaarden voldoen. Vanaf 2024 zal vergoeding en verstrekking van de geneesmiddelen plaatsvinden vanuit het ziekenhuis.

Eigen bijdrage

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Vanaf 18 jaar en ouder tellen de kosten mee voor het verplicht en vrijwillig eigen risico

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023