Reiskosten bij ziekenbezoek

Als u in een ziekenhuis ligt, dan is het heerlijk wanneer u ziekenbezoek krijgt. Salland Zorgverzekeringen biedt vanuit de aanvullende verzekering Top een vergoeding van de reiskosten voor uw gezinsleden. De reiskosten kunnen bestaan uit de kosten voor brandstof (benzine), openbaar vervoer of taxikosten.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van vervoer voor maximaal 3 ziekenbezoeken per week.

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
€ 0,30 per kilometer tot maximaal € 300,- per kalenderjaar

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Voor vergoeding van vervoer bij ziekenbezoek gelden de volgende voorwaarden:
* Het gezinslid dat bij u op ziekenbezoek komt, woont op hetzelfde adres als u en is ook bij Salland Zorgverzekeringen verzekerd
* U ligt meer dan 14 dagen achter elkaar in een ziekenhuis in Nederland. Het recht op vergoeding gaat in op de 15e dag dat u aaneengesloten in het ziekenhuis ligt (dus na 2 weken opname)
* Het moet gaan om zorg die (voor een deel) wordt vergoed vanuit de basisverzekering
* De afstand tussen uw woonadres en het ziekenhuis is minimaal 40 kilometer. Wij berekenen het aantal kilometers aan de hand van de snelste route (als er geen vertragingen zijn) volgens de ANWB routeplanner.

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 0,30 per kilometer tot maximaal € 300,- per kalenderjaar. Maakt u meer kosten dan onze maximale vergoeding? Dan betaalt u zelf het verschil.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor vervoer uw eigen auto gebruiken of gebruikmaken van een taxi of het openbaar vervoer.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023