Eigen bijdrage basisverzekering

Maximale vergoeding zorg uit het basispakket

Voor bepaalde zorg uit de basisverzekering geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Dat betekent dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. De overheid bepaalt voor welke zorg een wettelijke eigen bijdrage geldt. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage ontvangen.

Wettelijke eigen bijdrage in 2020

Bekijk hieronder enkele voorbeelden van zorg uit de basisverzekering waarvoor in 2020 een wettelijke bijdrage geldt:

 

Wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg

In 2020 geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,50 per uur voor kraamzorg bij u thuis. Ook geldt een eigen bijdrage van €18,- per dag voor de moeder en het kind (samen €36,-) voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling, als dat verblijf niet medisch noodzakelijk is. Is het tarief van de instelling hoger dan €127,50 per dag, dan is het verschil ook voor uw rekening.

 

Wettelijke eigen bijdrage voor hulpmiddelen

Voor een aantal hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. U betaalt deze aan de leverancier. Wilt u weten of voor uw hulpmiddel een eigen bijdrage geldt? Bekijk de voorwaarden van uw hulpmiddel in het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

 

Wettelijke eigen bijdrage voor vervoer

Er geldt in 2020 een wettelijke eigen bijdrage van €105,- per persoon per kalenderjaar voor zittend ziekenvervoer. Dit is het gebruik van openbaar vervoer, eigen vervoer en taxivervoer samen.

 

Wettelijke eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage:

  • voor zorg die valt onder ‘bijzondere tandheelkunde’, als het gaat om zorg die niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval het bedrag dat de zorgaanbieder in rekening had gebracht als er geen sprake was van recht op vergoeding van de kosten van zorg die valt onder ‘bijzondere tandheelkunde’. Dat betekent dat u feitelijk recht heeft op vergoeding van alleen de extra kosten die gemoeid zijn met die zorg;
  • voor een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak, als u 18 jaar of ouder bent en de zorg valt niet onder ‘bijzondere tandheelkunde’. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 25% van de kosten van die gebitsprothese. In afwijking hiervan geldt voor een uitneembare volledige gebitsprothese te plaatsen op tandheelkundige implantaten, een wettelijke eigen bijdrage van:
    a. 10% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de onderkaak;
    b. 8% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de bovenkaak.
  • voor reparaties of overzetting van een uitneembare volledige gebitsprothese. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 10% van de kosten van die reparatie of overzetting.

Kijk in de verzekeringsvoorwaarden voor een overzicht van alle zorg waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt.

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage

Bent u aanvullend verzekerd, dan krijgt u soms (een deel van) deze eigen bijdragen vergoed. Bij Salland heeft u keuze uit vier aanvullende verzekeringen. Wat u precies vergoed krijgt, vindt u eenvoudig terug in ons online vergoedingenoverzicht zorgverzekering. Of bekijk de verzekeringsvoorwaarden.

Wettelijk eigen bijdrage betalen

Maakt u gebruik van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt, dan betaalt u deze kosten aan de zorgverlener of u ontvangt hiervan een rekening van ons. Kijk ook bij onze rekenvoorbeelden hoe wij de kosten van het eigen risico en de wettelijke eigen bijdragen verrekenen.

Heeft u nog vragen over de wettelijke eigen bijdrage? Stel uw vraag via ons online contactformulier.