Eigen bijdrage


Een eigen bijdrage is een bedrag dat u voor sommige soorten zorg zelf moet betalen. Bij ons heeft u te maken met 2 soorten eigen bijdragen.

 

De zorgverzekering 2020 van Salland Zorgverzekeringen
  • De wettelijke eigen bijdrage wordt bepaald door de overheid. Hoe hoog deze is, vindt u in het vergoedingenoverzicht per zorgsoort.
     
  • Bij sommige zorgsoorten vergoeden we een maximaal bedrag voor uw behandeling. Alle kosten boven dit bedrag betaalt u zelf. Ook dat noemen we eigen bijdrage.

Eigen bijdrage aanvullend verzekeren

In sommige gevallen kunt u (een deel van) de eigen bijdrage terug krijgen via een aanvullende of tandartsverzekering. Ook dit staat per zorgsoort aangegeven in het vergoedingenoverzicht. Bij ons kunt u kiezen tussen 4 aanvullende verzekeringen en 3 tandartsverzekeringen.

 

Wettelijke eigen bijdrage betalen

Maakt u gebruik van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt? Dan kunt u dit op twee manieren betalen:

 

 

Zelf betalen en declareren

 

Als u een factuur declareert, verrekenen wij eerst een eventuele eigen bijdrage. Van het bedrag dat overblijft, trekken we eerst nog het verplicht en (eventueel) vrijwillig eigen risico af. Het restbedrag storten wij op uw IBAN.

Zorgverlener declareert bij ons

 

Zodra een zorgverlener ons een factuur stuurt, bekijken wij of er een eigen bijdrage en/of eigen risico geldt voor deze zorg. Als dat zo is, sturen wij u een factuur voor het bedrag dat wij niet vergoeden.

afbeelding

Hoe worden kosten verrekend?

Wilt u weten hoe onze verrekeningen precies werken? Bekijk dan de rekenvoorbeelden. Daarbij leggen we via een aantal voorbeeldsituaties uit hoe de eigen bijdrage en het eigen risico verrekend worden.

 

 

Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. We leggen de verschillen graag aan u uit.

 

 

 

Eigen bijdrage

Eigen risico

Voor iedereen Alleen voor verzekerden vanaf 18 jaar
Voor sommige zorg uit de basisverzekering, aanvullende of tandartsverzekering Alleen voor bepaalde zorgsoorten uit de basisverzekering
Soms vergoeding uit aanvullende of tandartsverzekering U krijgt geen vergoeding
De kosten zijn afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt De kosten komen niet boven een vooraf door de overheid bepaald bedrag

 


Vragen?

Heeft u nog vragen over de (wettelijke) eigen bijdrage? Kijkt u dan eens bij de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Of neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

 

ContactmogelijkhedenVeelgestelde vragen

Het kan zijn dat u zorg gebruikt waarvoor een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding geldt. Dat betekent dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen of niet vergoed krijgt. In het kort komt het er op neer dat (naast het eigen risico ) alle zorg waarvoor u geen vergoeding krijgt, als eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Lees verder over de eigen bijdrage.

 

De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht als wij de rekening van de zorgverlener hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Als u zelf de rekening declareert, dan vergoeden wij het bedrag minus de eigen bijdrage.

Er zijn verschillende soorten eigen bijdragen:

  1. Wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding.
  2. Eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Deze eigen bijdrage of maximale vergoeding is door ons vastgesteld. Declareert u of uw zorgverlener meer dan deze maximale vergoeding, bijvoorbeeld uw tandarts of fysiotherapeut, dan komt de rest van het bedrag voor uw rekening.
  3. Eigen bijdrage bij maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg
    Een eigen bijdrage kan ook ontstaan als de niet-gecontracteerde zorgverlener tarieven rekent die hoger zij dan onze maximumtarieven.

Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u (een deel van) de eigen bijdrage vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wat u precies vergoed krijgt, leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding.

Ook in onze aanvullende verzekeringen krijgt u zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. Bijvoorbeeld 75% van uw tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf.Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. U kunt in de verzekeringsvoorwaarden lezen of in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.


De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht als wij de rekening van de zorgverlener hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Als u zelf de rekening declareert, dan vergoeden wij het bedrag minus de eigen bijdrage.

Of u een eigen bijdrage betaalt hangt af van de zorg die u nodig heeft en uw aanvullende verzekering. Ook in onze aanvullende verzekeringen krijgt u zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. Bijvoorbeeld 75% van uw tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. U kunt in de verzekeringsvoorwaarden nalezen of in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

 

De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht als wij de rekening van de zorgverlener hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Als u zelf de rekening declareert, dan vergoeden wij het bedrag minus de eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt. Zo geldt er een wettelijke eigen bijdrage voor onder andere kraamzorg, hulpmiddelen of ziekenvervoer. De overheid bepaalt de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde.

De hoogte van de eigen bijdragen en maximale vergoedingen uit de aanvullende verzekering hangt af van de door u gekozen aanvullende verzekering.

Over betaling van uw eigen bijdrage krijgt u altijd vooraf bericht. Vier keer per jaar kijken wij of u zorg heeft gebruikt waarvoor een eigen bijdrage geldt. In dat geval ontvangt u van ons een brief met een overzicht van de kosten en het bedrag dat u zelf moet betalen. Lees meer over betalen eigen risico of eigen bijdrage.

Declareert u zelf een rekening, dan wordt de eigen bijdrage automatisch door ons verrekend. U hoeft hiervoor niets te doen. Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van de eigen bijdrage.

Declareert u zelf een rekening, dan hoeft u niets te doen. Uw declaraties verrekenen we eerst met een eventuele (wettelijke) eigen bijdrage. Voor vergoedingen vanuit de basisverzekering telt het bedrag dat overblijft eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico.

Als uw zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons stuurt, dan ontvangt u van ons een rekening voor het eigen risico of de eigen bijdrage. Vier keer per jaar kijken wij of we declaraties van uw zorgverlener hebben ontvangen waarop een eigen bijdrage van toepassing is. Over betaling van uw eigen bijdrage krijgt u altijd vooraf bericht.

 

Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van de eigen bijdrage.

Er zijn verschillende wettelijke eigen bijdragen. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor kraamzorg, hulpmiddelen of ziekenvervoer. Bent u aanvullend verzekerd, dan krijgt u soms (een deel van) deze eigen bijdragen vergoed. Wat u precies vergoed krijgt, leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Vooral ziekenhuizen en zorgverleners in de specialistische gezondheidszorg declareren later dan andere zorgverleners. Dat komt voornamelijk door de manier van declareren. Deze zorgverleners declareren namelijk via diagnosebehandelingcombinaties (DBCs).

Een DBC is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC na 120 dagen gesloten en direct daarna weer geopend. Nadat een DBC gesloten is stuurt de zorgverlener een declaratie naar ons. Vanaf dat moment kunnen wij de eigen bijdrage bij u in rekening brengen.

In verschillende aanvullende verzekeringen krijgt u zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Lees de verzekeringsvoorwaarden of in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

In onze aanvullende verzekeringen krijgt u zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. Met een tandartsverzekering krijgt u 75% van uw tandartsrekening vergoed tot een maximum bedrag per jaar. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Lees de verzekeringsvoorwaarden of in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

Uw tandarts heeft de rekening van uw tandartsbehandeling rechtsreeks bij ons gedeclareerd. Vanuit uw aanvullende verzekering wordt een deel van deze kosten vergoed. Het bedrag dat wij nu in rekening brengen, is de eigen bijdrage die na vergoeding nog overblijft. U kunt het bedrag in termijnen betalen. Lees verder over eigen bijdrage in termijnen betalen.

De kosten voor zittend ziekenvervoer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. Deze brengen wij bij u in rekening. Ook vallen de kosten voor zittend ziekenvervoer onder het eigen risico.

U kunt het bedrag in termijnen betalen. Lees verder over eigen bijdrage in termijnen betalen.

Uw diëtist heeft de rekening van uw behandeling rechtsreeks bij ons gedeclareerd. De kosten voor diëtetiek worden voor een deel vergoed vanuit de basisverzekering. Op deze kosten is het eigen risico van toepassing.

U kunt het bedrag in termijnen betalen. Lees verder over eigen bijdrage in termijnen betalen.