Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is een bedrag dat u voor sommige ziektekosten zelf moet betalen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Een eigen bijdrage is een bedrag dat u voor sommige ziektekosten zelf moet betalen.

Bij ons heeft u te maken met 2 soorten eigen bijdragen.

  1. De wettelijke eigen bijdrage wordt bepaald door de overheid. Hoe hoog deze is, vindt u in het vergoedingenoverzicht per zorgsoort.
  2. Bij sommige zorgsoorten vergoeden we een maximaal bedrag voor uw behandeling. Alle kosten boven dit bedrag betaalt u zelf. Ook dit noemen we eigen bijdrage.

Eigen bijdrage aanvullend verzekeren

In sommige gevallen kunt u (een deel van) de eigen bijdrage terug krijgen via een aanvullende of tandartsverzekering. Ook dit staat per zorgsoort aangegeven in het vergoedingenoverzicht. Bij ons kunt u kiezen tussen 4 aanvullende verzekeringen en 3 tandartsverzekeringen.

Wettelijke eigen bijdrage betalen

Maakt u gebruik van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt? Dan kunt u dit op 2 manieren betalen:

Zelf betalen en declareren

Als u een factuur declareert, verrekenen wij eerst de eventuele eigen bijdrage. Van het bedrag dat overblijft, trekken we dan nog het verplicht en (eventueel) vrijwillig eigen risico af. Het restbedrag storten wij op uw Irekening.

Zorgverlener declareert bij ons

Zodra een zorgverlener ons een factuur stuurt, bekijken wij of er een eigen bijdrage en/of eigen risico geldt voor deze zorg. Als dat zo is, sturen wij u een factuur voor het bedrag dat wij niet vergoeden.

Hoe worden kosten verrekend?

Wilt u weten hoe onze verrekeningen precies werken? Bekijk dan de rekenvoorbeelden. Daarbij leggen we via een aantal voorbeeldsituaties uit hoe de eigen bijdrage en het eigen risico verrekend worden. De rekenvoorbeelden vindt u hier.

Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. We leggen de verschillen graag aan u uit.

Eigen bijdrage Eigen risico
Voor iedereen Alleen voor verzekerden vanaf 18 jaar
Voor sommige zorg uit de basisverzekering, aanvullende of tandartsverzekering Alleen voor bepaalde zorgsoorten uit de basisverzekering
Soms vergoeding uit aanvullende of tandartsverzekering U krijgt geen vergoeding 
De kosten zijn afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt De kosten komen niet boven een vooraf door de overheid bepaald bedrag

Veelgestelde vragen

over de eigen bijdrage