Orthopedische schoenen

Een orthopedische schoen is een op maat gemaakte schoen of binnenschoen. Een orthopedische schoen corrigeert een voetafwijking of een beenverkorting. Een aangepaste confectieschoen valt ook onder de orthopedische schoenen. Orthopedische schoenen vallen onder de hulpmiddelenzorg.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van orthopedische schoenen.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg, minus de wettelijke eigen bijdrage
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Bruikleen of eigendom

U krijgt orthopedische schoenen in eigendom.

Eigen bijdrage

Voor orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Verzekerden jonger dan 16 jaar hebben een wettelijke eigen bijdrage van €63,- per paar. Bent u 16 jaar of ouder? U heeft dan een wettelijke eigen bijdrage van €126,- per paar. Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthopedische binnenschoenen en orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van orthopedische schoenen tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor orthopedische schoenen een voorschrift nodig van een medisch specialist.

Wilt u gebruik maken van een niet-gecontracteerde leverancier? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. Stuur uw voorschrift naar:

Salland verzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Bij wie kunt u terecht?

De orthopedische schoenen zijn verkrijgbaar bij een (gecontracteerde) leverancier van hulpmiddelen. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier, dan hoeft u vooraf geen toestemming aan te vragen. Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde leverancier bij u in de buurt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier, dan moet de leverancier wel S.E.M.H. erkend zijn.

Tarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen.

Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023 en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier