Huisartsenzorg

U heeft recht op huisartsenzorg. Huisartsenzorg is zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Onderzoeken die de huisarts door anderen laat doen en die apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests, vallen hier niet onder. 

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor huisartsenzorg.

Eigen risico

De kosten van huisartsenzorg tellen niet mee voor uw eigen risico. De kosten van geneesmiddelen of (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts tellen wel mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Huisartsen mogen de zorg verlenen.

Veelgestelde vragen

Deze vragen krijgen wij vaak.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023