Onze Basisverzekering €134,90

Wij kennen de zorgverleners in de regio en maken goede afspraken met elkaar over prijs en kwaliteit. Zo maken we de zorg voor u steeds een beetje beter. 
Premie berekenen
Medicijnen
Medicijnen
Wij kennen de zorgverleners in de regio en maken goede afspraken met elkaar over prijs en kwaliteit. Zo maken we de zorg voor u steeds een beetje beter. 
Premie berekenen
Icoon vinkje

Eerlijke premie

Icoon vinkje

Ruime, landelijke keuze uit zorgverleners

Icoon vinkje

Ondersteuning in gezondheid en lifestyle

Landelijke dekking, regionale betrokkenheid

Geen zorgverzekeraar staat zo dicht bij haar verzekerden en zorgverleners als wij. We hebben landelijke dekking, maar kennen tegelijkertijd de zorgverleners in de regio en maken goede afspraken met elkaar over prijs en kwaliteit. Hierdoor maken we de zorg voor u steeds een beetje beter en houden we de kosten voor de basisverzekering zo eerlijk mogelijk. Met onze zorgverzekering heeft u ruime, landelijke zorgkeuze met altijd een zorgverlener in de buurt. Wij maken geen onderscheid in acceptatie van verzekerden. U kunt altijd bij ons terecht voor het afsluiten van een basisverzekering.

Korting op je zorgverzekering

Eigen risico

U kunt de basispremie verlagen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Wanneer u dan zorgkosten maakt, betaalt u eerst uw verplicht eigen risico en daarbovenop uw vrijwillig eigen risico.

Collectiviteitskorting

Heeft uw bedrijf of vereniging een collectief contract afgesloten met Salland Zorgverzekeringen? Dan profiteert u van een aantrekkelijke korting op uw aanvullende verzekering(en).

Korting bij vrijwillig eigen risico

Klik hieronder uw gewenste eigen risico aan, en zie meteen wat uw basispremie voor 2023 wordt.
Vrijwillig eigen risico
Totaal eigen risiso
€ + 0
385
€ + 100
485
€ + 200
585
€ + 300
685
€ + 400
785
€ + 500
885
Basisverzekering
134,90
Eigen risico €
Premie berekenen

Vergoedingen basisverzekering

Als u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Dit is een zorgverzekering met een basispakket aan zorg dat voor iedereen gelijk is en door de overheid wordt bepaald. De basisverzekering dekt de meeste medisch noodzakelijke zorg, zoals:

  • Huisartsenzorg
  • Medisch-specialistische zorg
  • Geneesmiddelen en hulpmiddelen
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar 

Wilt u meer weten? Bekijk dan ons vergoedingenoverzicht. Ook kunt u de zorgverzekeringskaart bekijken.


Naturapolis

Verreweg de meeste zorg uit onze basisverzekering krijgt u op basis van natura. Dat wil zeggen dat wij zorg voor u inkopen. Dit doen wij door contracten af te sluiten met bepaalde zorgaanbieders. Bij een naturapolis  is het belangrijk dat u naar gecontracteerde aanbieders gaat. Gaat u naar een zorgaanbieder waar wij geen contract mee hebben, dan kan het zijn dat u naast een eventueel eigen risico ook nog een deel van de kosten zelf moet betalen. 

Extra vergoeding naast de basisverzekering

De basisverzekering ziektekosten vergoedt niet alles; voor meer zekerheid kunt u zich dus aanvullend verzekeren.

Bij ons heeft u de keuze uit vier aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen. U stelt dus zelf het pakket samen dat bij u past.

Basisverzekering voor kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn wel verzekeringsplichtig, maar zij betalen geen zorgpremie. Wel moet u als ouder of verzorger zelf uw kind(eren) aanmelden bij uw zorgverzekeraar.

Verwacht u een (adoptie)kindje? Of wordt uw zoon of dochter binnenkort 18 jaar?

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de basisverzekering.

Is het afsluiten van een basisverzekering verplicht?

Ja, het afsluiten van een basisverzekering is verplicht als u in Nederland werkt of woont. Dit geldt ook voor kinderen. Kinderen tot 18 jaar hoeven echter geen premie te betalen.

Verschilt de inhoud van het basispakket per zorgverzekeraar?

Nee, de overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering. De inhoud is voor iedereen en bij iedere zorgverzekeraar gelijk.


Betaalt men bij iedere zorgverzekeraar dezelfde premie?

Nee. De premie voor de basisverzekering kan verschillen per zorgverzekeraar.

Verder heeft de ene zorgverzekeraar meer contracten afgesloten met zorgverleners of behandelaars dan de andere. Hierdoor kan, naast de premie, de vergoeding ook verschillen.

Zijn er verschillende soorten basisverzekeringen?

Ja. De overheid bepaalt welke zorg is opgenomen in de basisverzekering. De inhoud is dus bij iedere aanbieder gelijk. De zorgverzekeraars bepalen zelf echter welke soort basisverzekering ze aanbieden. Hierin onderscheiden we de volgende soorten:

  • Naturapolis - uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in
  • Restitutiepolis - uw verzekeraar vergoedt de zorgkosten boven het (vrijwillig) eigen risico, ook als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat
  • Combinatiepolis - alle polissen die geen naturapolis of restitutiepolis zijn


Budgetpolis

Een budgetpolis is een goedkopere zorgverzekering met beperkende voorwaarden. Dit betekent dat de zorgverzekeraar met een beperkt aantal zorgaanbieders een contract heeft afgesloten en u dus uit minder zorgaanbieders kunt kiezen. Anders moet u een deel van de zorg zelf betalen. Ook is de vergoeding voor deze niet-gecontracteerde zorg over het algemeen lager dan bij andere polissen.

De basisverzekering van Salland is een naturapolis.

Wat is een naturapolis?

De Salland basisverzekering is een naturapolis. Dit houdt in dat we met veel zorgverleners contracten hebben afgesloten (gecontracteerde zorg). Hierdoor kunnen we onder andere een lagere zorgpremie bieden.

Bij een natura verzekering sturen zorgverleners de facturen veelal direct naar ons toe; u hoeft dan geen bedrag voor te schieten. Kiest u voor een zorgverlener waar we geen afspraken mee gemaakt hebben? Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.In onze zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners wij afspraken gemaakt hebben. U kunt met onze naturapolis in ieder geval naar bijna ieder ziekenhuis en iedere tandarts in Nederland. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden voor een volledig overzicht.

Wat is een kloonpolis?
Kloonpolissen zijn polissen die erg veel op elkaar lijken en die door dezelfde zorgverzekeraar of hetzelfde concern worden aangeboden. Hierdoor kan het lastig zijn om te bepalen welke polis het beste bij uw situatie past en of er een vergelijkbare polis is die goedkoper is. Met onze Zorgvergelijker kunt u zien welke polissen wij aanbieden, wat de verschillen zijn en hoe hoog de premie is. Zo kunt u beter kiezen.
Waarop moet ik letten als ik een naturapolis afsluit?

Kijk bij (het afsluiten van) een naturapolis altijd of de zorgaanbieder van uw voorkeur (bijvoorbeeld het ziekenhuis in uw regio of uw aanbieder voor wijkverpleging of GGZ-zorg) een contract heeft met de zorgverzekeraar. In onze Zorgzoeker vindt u alle zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben. Uw zorgaanbieder kan u ook vertellen of hij een contract heeft met ons.

Als uw zorgaanbieder geen contract heeft met ons en u toch besluit naar die zorgaanbieder te gaan, dan kan het zijn dat u een deel van de zorg zelf moet betalen. In uw polis en op de tarievenlijst staat of u in dat geval moet bijbetalen en hoeveel. Als u niet weet of een zorgaanbieder een contract heeft of u kunt niet op tijd terecht bij een zorgaanbieder, dan kunt u ons vragen om zorgbemiddeling.

Basisverzekering & zwanger

Bent u zwanger? Dan kunt u rekenen op een vergoeding van verloskundige zorg vanuit de basisverzekering. Ook kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is een wettelijke eigen bijdrage hierop van toepassing.

Voor zaken als een zwangerschapscursus, een kraampakket of TENS pijnbestrijding dient u aanvullend verzekerd te zijn. Kies hiervoor een Plus of Top verzekering.
Bekijk ook eens onze adviespagina Zwangerschap en geboorte. Daar vindt u alle handige informatie bij elkaar en ziet u precies wanneer u wat moet regelen en weten tijdens uw zwangerschap.