Vaccinaties voor reizigers

Wij vergoeden geneesmiddelen (medicijnen), inentingen en de daarvoor nodige consulten om het krijgen van een ziekte in het buitenland te voorkomen. Voorbeelden zijn pillen tegen malaria of een inenting tegen gele koorts.

 

 

U heeft alleen recht op vergoeding van vaccinaties en geneesmiddelen als deze nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Uw zorgaanbieder moet de medische noodzaak hebben vastgesteld op basis van uw persoonlijke situatie.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
maximaal ‚ā¨ 250,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor vaccinaties of geneesmiddelen die onder deze vergoeding vallen.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Wat moet u regelen?

Bij het indienen van de rekening moet u een kopie van het recept meesturen.

Bij wie kunt u terecht?

- Een huisarts of een vaccinatiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het LCR mogen de zorg verlenen. De adressen kunt u vinden via www.lcr.nl/adressen. 
- Apothekers en apotheekhoudende huisartsen mogen de stoffen voor vaccinaties en geneesmiddelen leveren op basis van een recept. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023