Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Binnen een aantal groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen hebben wij een voorkeursgeneesmiddel aangewezen. U heeft van deze groep medicijnen recht op de variant met de laagste prijs. Dit noemen we het ‘voorkeursbeleid’. Zo houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel

Binnen een aantal groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen hebben wij een voorkeursgeneesmiddel aangewezen. U heeft van deze groep medicijnen recht op de variant met de laagste prijs. Dit noemen we het ‘voorkeursbeleid’. Zo houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Wat schrijft uw arts voor?

Uw arts schrijft op het recept de werkzame stof die u nodig heeft. Uw apotheker geeft op basis van de werkzame stof het voorkeursgeneesmiddel aan u mee.

 

Hetzelfde medicijn, een andere verpakking

U kunt van uw apotheek geneesmiddelen krijgen die misschien een andere naam of verpakking hebben dan u gewend bent. Ook kan het medicijn een andere kleur of vorm hebben, maar het heeft nog steeds dezelfde eigenschappen als het medicijn dat u nu gebruikt.

Geen eigen risico

De kosten voor voorkeursmiddelen vallen niet onder uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Bij de uitgifte van een geneesmiddel brengt de apotheek ook terhandstellingskosten in rekening. Deze kosten vallen wel onder uw eigen risico.

Terhandstellingskosten

Deze kosten zijn een vergoeding voor de werkzaamheden die de apotheek voor u verricht. Het gaat hierbij onder andere om het actualiseren van uw medicatiedossier, het controleren of het geneesmiddel tegelijkertijd gebruikt kan worden met eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt, de receptcontrole en de uitgifte van het geneesmiddel.

Wat als u het voorkeursgeneesmiddel niet kunt of wilt gebruiken?

Heeft u recht op een voorkeursgeneesmiddel? Dan heeft u geen recht op een ander geneesmiddel, behalve als er een ‘medische noodzaak’ of een ‘logistieke noodzaak’ is.

Medische noodzaak

Een medische noodzaak betekent dat het medisch gezien onverantwoord is dat u het voorkeursgeneesmiddel gebruikt. Uw voorschrijver mag alleen ‘medische noodzaak’ op het recept vermelden als de voorschrijver die noodzaak kan onderbouwen. De apotheek bekijkt of er sprake is van een medische noodzaak. Bij twijfel neemt de apotheek contact op met de voorschrijver voor overleg en afstemming over de medische noodzaak.
Is sprake van een medische noodzaak? Dan krijgt u niet het voorkeursgeneesmiddel. In dat geval heeft u recht op een alternatief geneesmiddel dat u op basis van zorginhoudelijke criteria nodig heeft. De apotheker en voorschrijver kunnen hierover overleggen.

Logistieke noodzaak

Er is een logistieke noodzaak als het voorkeursgeneesmiddel langere tijd niet verkrijgbaar is in Nederland en er in de tussentijd geen ander voorkeursgeneesmiddel is aangewezen.
Is er sprake van een logistieke noodzaak? Dan kiest uw apotheek op basis van de door de voorschrijver voorgeschreven werkzame stof en de toelichting daarbij, welk ander geneesmiddel u krijgt.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het voorkeursbeleid voor geneesmiddelen? De antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op een aparte pagina. Wilt u liever persoonlijk contact? Bel dan gerust met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.