Trombosezorg

Bij trombose ontstaat een bloedstolsel in de bloedvaten. Trombose kan ontstaan in slagaderen en aderen. Mensen die antistollingsmedicijnen gebruiken, krijgen begeleiding en regelmatige metingen van hun bloedwaardes.

 Trombosezorg bestaat uit:

  • het regelmatig afnemen van bloedmonsters
  • het verrichten van noodzakelijke laboratoriumonderzoeken voor het bepalen van de stollingstijd van uw bloed door of onder de verantwoordelijkheid van een trombosedienst
  • beschikking over apparatuur en toebehoren voor het meten van de stollingstijd van uw bloed
  • uw opleiding voor het meten van de stollingstijd van uw bloed en het gebruik van de apparatuur daarvoor en de begeleiding van u bij het meten
  • advies over de toepassing van geneesmiddelen voor het be├»nvloeden van de bloedstolling

Wat wordt vergoed in 2023?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van trombosezorg:

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor trombosezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van trombosezorg mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor trombosezorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verloskundige.

Bij wie kunt u terecht?

Een trombosedienst mag de trombosezorg verlenen. Gaat u voor trombosezorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder medisch-specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023 en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier