Second opinion

U heeft recht op een second opinion. Als u twijfelt over een diagnose of behandeling kunt u een andere, onafhankelijke medisch specialist, die werkzaam is op hetzelfde vakgebied om een second opinion (‘tweede mening’) vragen. U moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke zorgaanbieder, die de regie houdt over de behandeling.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van een second opinion.
Basispolis
100%, na verwijzing behandelaar, welke de regie houdt over de behandeling
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Voor een second opinion geldt geen wettelijke eigen bijdrage, tenzij voor de zorg waarvoor u een second opinion ontvangt een wettelijke eigen bijdrage geldt. In dat geval geldt voor de second opinion ook een wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van een second opinion tellen mee voor het eigen risico als voor die zorg ook het eigen risico geldt. Geldt voor de zorg geen eigen risico, dan geldt het eigen risico ook niet voor de second opinion.

Wat moet u regelen?

u heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts. De verwijzing is 12 maanden geldig vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een second opinion terecht bij een zorgaanbieder die werkzaam is op hetzelfde vakgebied als de zorgaanbieder bij wie u onder behandeling bent.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023 en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier