Vergoeding Zorg voor Vrouwen

We vergoeden een adviesgesprek met een consulent van Care for Women. Diis een landelijke organisatie, gespecialiseerd in de gezondheid van vrouwen, waar vrouwen terecht kunnen met gezondheidsvragen en -klachten. De vrouwelijke zorgverleners (verpleegkundige, fysiotherapeute en verloskundige) hebben een vervolgopleiding op het gebied van vrouwen en hormonen gevolgd.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

We vergoeden een adviesgesprek met een consulent van Care for Women. Bijvoorbeeld als u:

  • hormonale klachten heeft
  • maandelijkse buikkrampen voor de menstruatie heeft
  • vragen heeft over de anticonceptiepil
  • moeite heeft met zwanger worden
  • klachten over opvliegers of stemmingswisselingen tijdens de overgang heeft
  • last heeft van urineverlies
  • al maandenlang slecht slaapt
  • borstkanker heeft
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar *)
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar *)

*) De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor één vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage voor een adviesgesprek met een consulent van Care for Women.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een consulent van Care for Women mag de zorg leveren. Kijk op careforwomen.nl voor een consulent bij u in de buurt.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023 en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier