Logeerhuis

Wanneer u bent opgenomen in een ziekenhuis, vergoeden we het verblijf in een logeerhuis van één of meer bezoekende gezinsleden. Het gezinslid / de gezinsleden moet / moeten op hetzelfde adres als u wonen en bij ons verzekerd zijn. De maximale vergoeding geldt voor het totaal aantal bezoekende gezinsleden dat verblijft in het logeerhuis.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 25,- per dag tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
Top maximaal € 25,- per dag tot maximaal € 500,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 25,- per dag voor verblijf in een logeerhuis tot een bepaald maximumbedrag per kalenderjaar. Als de prijs voor verblijf hoger is dan onze maximale vergoeding, dan betaalt u zelf het verschil.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Wat moet u regelen?

Bij het indienen van de nota moet u een bewijs van opname meesturen.

Bij wie kunt u terecht?

Het logeerhuis moet zijn verbonden aan het ziekenhuis. Als er geen logeerhuis in de buurt is of er is geen plaats beschikbaar, dan heeft u recht op vergoeding van verblijf in een pension. Een voorbeeld van een logeerhuis is een Ronald McDonald Huis.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.