Waar gaat onze premie naartoe?

Wij bekijken gedurende het jaar wat er gebeurt in de zorg en maken een inschatting van de zorgkosten over het jaar erna. Daarom wordt de premie bij bijna elke zorgverzekeraar jaarlijks aangepast. Wat niet verandert, is wat wij doen met de zorgpremie. Dat leggen we graag aan u uit.

Het grootste deel van de premie gaat naar zorg

Het grootste deel van de premie die verzekerden betalen, gaat rechtstreeks naar de zorg. Dit geld wordt door zorgaanbieders gebruikt om zorg te verlenen en bijvoorbeeld om hun eigen dienstverlening te verbeteren. En zo hoort het ook. Bij ons is het zelfs zo dat de premie voornamelijk naar zorgaanbieders bij u in de buurt gaat, omdat wij een regionale zorgverzekeraar zijn. Slechts een heel klein deel van de premie besteden wij aan bedrijfskosten. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld kosten voor ICT, personeel en huisvesting.

Geen winstoogmerk

Salland is onderdeel van de coöperatie Salland Zorgverzekeraar. De ledenraad is ons hoogste orgaan; zij heeft een belangrijke functie binnen onze organisatie. De coöperatie Salland Zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk. Wij berekenen dan ook geen winstopslag door in de premie. Salland Zorgverzekeraar beoordeelt jaarlijks of:

  • het mogelijk is om een verantwoord deel van de reserves die in het verleden zijn opgebouwd, in te zetten voor een betaalbare premie, of:
  • het voor het behouden van een gezonde solvabiliteit noodzakelijk is om een toevoeging te doen aan haar reserves

Salland Zorgverzekeringen biedt kwaliteit

De premie die we hanteren, is eerlijk: u krijgt er ook echt wat voor. Wij verbeteren onze zorgverzekeringen namelijk voortdurend en gaan voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. Onder kwaliteit verstaan wij het volgende:

  • Goede zorg bij u in de buurt
    Wij voelen ons als regionale zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg bij u in de buurt. Daarom kopen wij de zorg in de regio Midden-IJssel zelf in. We kennen veel zorgverleners dan ook persoonlijk. Dat geeft ons de mogelijkheid om, samen met deze zorgverleners, de zorg in de regio voortdurend te verbeteren. Dat doen we onder meer door samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders te stimuleren. Hierdoor worden wachttijden verkort en volgen behandelingen elkaar beter op.
  • Vrije zorgkeuze
    Wij vinden dat u als verzekerde zelf mag kiezen bij wie u uw behandeling krijgt. Daarom hebben wij met alle ziekenhuizen en huisartsen in Nederland afspraken gemaakt. Ook met veel andere zorgaanbieders hebben wij afspraken gemaakt. De kans dat de zorgaanbieder die u uitzoekt een contract met ons heeft afgesloten, is dus groot. Kiest u toch voor een ongecontracteerde zorgverlener? Dan hanteren wij zeer ruime tarieven.

Premieopbouw

Ondanks dat de rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit en een verrekening uitvoert voor verschillen in zorgbehoefte, varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar. Hoe onze premie precies is opgebouwd, leest u hier.

premieopbouw getallen