Over onze premie

Wat doen we met de premie?

Wij bekijken gedurende het jaar wat er gebeurt in de zorg en maken een inschatting over het jaar erna. Daarom wordt de premie bij bijna elke zorgverzekeraar jaarlijks aangepast. Wat in ieder geval niet verandert, is wat wij doen met de zorgpremie. Dat leggen we graag aan u uit.

96,8% van de premie gaat terug naar de zorg

Het grootste deel van de premie die verzekerden betalen, gaat rechtstreeks terug naar de zorg. Dit geld wordt door zorgaanbieders gebruikt om zorg te verlenen en bijvoorbeeld om hun eigen dienstverlening te verbeteren. Bij ons is het zelfs zo dat de premie voornamelijk naar zorgaanbieders bij u in de buurt gaat, omdat wij een regionale zorgverzekeraar zijn. Slechts een heel klein deel van de premie besteden wij aan bedrijfskosten. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld kosten voor ICT, personeel en huisvesting.

Geen winstoogmerk

Salland is onderdeel van de coöperatie Salland Zorgverzekeraar. De ledenraad is ons hoogste orgaan; zij heeft een belangrijke functie binnen onze organisatie. De coöperatie Salland Zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk. Wij berekenen dan ook geen winstopslag door in de premie. Ook voegen wij dit jaar niets toe aan de reserves; we geven zelfs een deel terug. Per verzekerde halen wij € 78,- uit de reserve. Dit hoeft de verzekerde dus niet zelf te betalen.

Kwaliteitsverzekeraar Salland

Wij streven ernaar om onze zorgverzekering voortdurend te verbeteren en we willen graag een zo hoog mogelijke kwaliteit bieden. De premie die we hanteren, moet daarmee in verhouding zijn. Onder kwaliteit verstaan wij het volgende:

  • Goede zorg bij u in de buurt
    Wij voelen ons als regionale zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg bij u in de buurt. Daarom kopen wij de zorg in de regio zelf in. Hierdoor kennen we veel zorgverleners persoonlijk. Dat geeft ons de mogelijkheid om, samen met deze zorgverleners, de zorg in de regio voortdurend te verbeteren. Dat doen we onder meer door samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders te stimuleren. Hierdoor worden wachttijden verkort en volgen behandelingen elkaar beter op.
  • Keuzevrijheid
    Ook keuzevrijheid is een veelbesproken onderwerp. Wij vinden dat iedereen zelf mag kiezen bij wie hij zorg afneemt. Daarom kunnen onze verzekerden voor zorg uit de basisverzekering bij 100% van de ziekenhuizen en huisartsen terecht. Daarnaast hebben wij hiervoor ontzettend veel contracten gesloten met overige zorgverleners. Het zal dus bijna niet voorkomen dat uw zorgaanbieder geen contract met ons heeft. Mocht dit wel zo zijn, dan hanteren wij zeer ruime vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. Onze premie past bij deze mate van keuzevrijheid.

Premie-opbouw

Ondanks dat de rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit en een verrekening uitvoert voor verschillen in zorgbehoefte, varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar. Hoe onze premie precies is opgebouwd, leest u hier.