Kosten zorgverzekering betalen

Betalen van premies, eigen risico en eigen bijdrage

Een zorgverzekering kost geld. Naast de kosten van uw zorgverzekering zelf, maar u kunt ook rekeningen krijgen voor het eigen risico of de wettelijke eigen bijdrage. Op deze pagina leest u meer over de verschillende kosten van uw zorgverzekering. Ook leest u wat u kunt doen wanneer u moeite heeft de kosten van de zorgverzekering te betalen.

Verzekeringspremie betalen

Iedere maand betaalt u de premie voor uw basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. Uw premie betalen is mogelijk via automatisch incasso of met een factuur. Wilt u uw betaalwijze veranderen of uw rekeningnummer wijzigen? Als u verzekeringnemer bent, doet u dit eenvoudig via Mijn Salland.

Eigen risico en wettelijke eigen bijdrage betalen

Heeft u een factuur van een zorgverlener ontvangen en declareert u bij ons de kosten? Wij verrekenen dan automatisch het eventuele eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage. Stuurt uw zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons, dan brengen wij vier keer per jaar het eigen risico en maandelijks de wettelijke eigen bijdrage in rekening. Als de eigen bijdrage of het eigen risico van toepassing is, krijgt u hiervan bericht. Lees meer over eigen risico en eigen bijdrage betalen.

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Verwacht u het volledige verplicht eigen risico te moeten betalen, maar wilt u voorkomen dat u in één keer het hele bedrag moet betalen? Dan kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen. Lees verder over gespreid betalen verplicht eigen risico.

Heeft u moeite met betalen?

Het kan gebeuren dat u tijdelijk moeite heeft met de betaling van alle kosten. Wanneer u een betalingsachterstand heeft kunt u bij Salland uw zorgpremie, eigen risico en eigen bijdrage in termijnen betalen. Zo voorkomt u een nog grotere betalingsachterstand. Lees verder over betalen in termijnen met een betalingsregeling zorgverzekering.

Als u de premie niet betaalt

Betaalt u geen premie, dan ontvangt u na twee maanden en na vier maanden van ons een brief. In deze brieven herinneren wij u aan de betalingsachterstand en bieden wij u een betalingsregeling aan. Maakt u geen bezwaar en maakt u geen gebruik van de betalingsregeling? Als u langer dan zes maanden geen zorgpremie betaalt, melden wij u als wanbetaler aan bij het CAK. Gevolgen aanmelding bij het CAK.