Privacy statement Salland Zorgverzekeraar

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Coöperatie Salland U.A (hierna te noemen Salland) voor uitvoering van de zorgverzekering (“basisverzekering”) en de aanvullende ziektekostenverzekering. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u of uw persoonlijke situatie zeggen. Soms gaat de informatie niet direct over u maar is deze wel tot u te herleiden. Ook dan spreken we over persoonsgegevens. 

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun werknemers, individuele zorgverleners of klanten wel.

Salland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven  over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars.  U kunt de gedragscode vinden op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacy statement.


Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

Deventer, 2 april 2024


Veelgestelde vragen