Beweegprogramma

Een beweegprogramma is bedoeld voor het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl en om zo goed en zelfstandig mogelijk met bepaalde klachten om te gaan. Het programma wordt vastgesteld aan de hand van uw persoonlijke situatie.  
Fysiofitness valt niet onder het beweegprogramma.

Wat wordt er vergoed in 2023?

Wij vergoeden een beweegprogramma, als u tot een bepaalde doelgroep behoort. 

De vergoeding is voor mensen:
- jonger dan 18 jaar en met een chronische en/of langdurige aandoening
- jonger dan 18 jaar met obesitas met een BMI van meer dan 30 (ook als het beweegprogramma onderdeel is van een preventief programma)
- van 18 jaar of ouder met diabetes mellitus type II
- van 18 jaar of ouder met een coronaire hartziekte
- van 18 jaar of ouder met COPD - gold I, II of III
- van 18 jaar of ouder met artrose van de heup en/of de knie
- van 55 jaar of ouder met osteoporose
- van 18 jaar of ouder met chronische aspecifieke lage rugklachten, die minimaal drie keer per jaar terugkomen
- van 18 jaar of ouder met reuma (reumatoïde artritis)
- van 18 jaar of ouder met obesitas met een BMI van meer dan 30
- van 18 jaar of ouder met kanker. 

 
Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
1 beweegprogramma per 3 kalenderjaren
Top
1 beweegprogramma per 3 kalenderjaren

Een beweegprogramma vindt in groepsverband plaats en duurt 3 maanden. U begint met een intakegesprek met uw zorgaanbieder. De zorgaanbieder bepaalt of u in aanmerking komt voor het beweegprogramma. De zorgaanbieder neemt een aantal testen bij u af. De testen laten zien wat uw beperkingen zijn en wat kan worden verbeterd. Daarmee kan uw zorgaanbieder met u het beweegprogramma op maat samenstellen. U krijgt een persoonlijk trainingsschema met advies mee om zelf te gaan sporten en bewegen. Na afloop van het beweegprogramma neemt uw zorgaanbieder opnieuw testen af en krijgt u een definitief beweegadvies mee.

Eigen bijdrage

Bij de start van het beweegprogramma moet u aan uw zorgaanbieder een eigen bijdrage betalen van € 30,-. Aan het eind van het voltooide programma krijgt u deze eigen bijdrage terug in de vorm van korting op fysiofitness bij dezelfde zorgaanbieder.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing van een huisarts nodig.

Bij wie kunt u terecht?

Alleen een door ons gecontracteerde zorgaanbieder mag de zorg verlenen. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden op onze Zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023