TENS bij bevalling

TENS staat voor Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Het is een apparaatje dat elektrische stroompjes door de huid geeft om pijn te verminderen. Wij vergoeden de huur van een TENS-apparaatje met toebehoren voor pijnvermindering tijdens uw bevalling. 

Wat krijgt u vergoed?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top 100%

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de huur van een TENS-apparaat.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U mag zelf bepalen waar u de TENS huurt.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.