TENS bij bevalling

TENS staat voor Transcutane Electro-NeuroStimulatie. Het is een apparaatje dat elektrische stroompjes door de huid geeft om pijn te verminderen. Wij vergoeden de huur van een TENS-apparaatje met toebehoren voor pijnvermindering tijdens uw bevalling. 

Wat krijgt u vergoed?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top 100%

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de huur van een TENS-apparaat.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U mag zelf bepalen waar u de TENS huurt.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023