Erfelijkheidsadvisering

Soms is er aanleg voor een erfelijke ziekte in uw familie. Dat kan onderzocht worden. Erfelijkheidsadvisering bestaat uit:

  • onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door een stamboomonderzoek, een chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, een ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek
  • advies aan u over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen, of de gebleken hogere kans daarop
  • psychosociale begeleiding in verband met het advies
  • onderzoek bij andere personen als dat nodig is voor de advisering aan u. In dat geval kunnen ook de andere personen advies krijgen

Wat krijgt u vergoed in 2023?

U heeft recht op erfelijkheidsadvisering en opname daarvoor. 
Basispolis
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor erfelijkheidsadvies.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van erfelijkheidsadvies mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

Er is een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De verwijzing is 12 maanden geldig, vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Bij wie kunt u terecht?

Een centrum voor erfelijkheidsadvisering mag de zorg verlenen en de opname bieden.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023