Aanvullende tandartsverzekeringen 

vanaf €12,10


Omdat tandartskosten voor volwassenen in de meeste gevallen niet vergoed worden vanuit het basispakket.

 

PREMIE BEREKENEN

 

 


Los af te sluiten naast
de basisverzekering

 


Vergoeding alle erkende behandelingen bij tandarts en orthodontist (tot 18 jr)

Onze aanvullende tandartsverzekeringen

Een vergoeding van tandartskosten voor volwassenen is in de meeste gevallen niet opgenomen in het basispakket. Om wel voor een vergoeding in aanmerking te komen kunt u een aparte tandartsverzekering afsluiten. Wij bieden keuze uit drie aanvullende tandartsverzekeringen: TandExtra, TandPlus en TandTop.

 

BEREKEN UW PREMIE
 

 


 

€ 12,10*
Premie per maand*

 

 


Periodieke controle: 100%

Overige behandelingen: 75%

 

De vergoeding geldt voor de controle en overige behandelingen samen; tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

 

*) Premie exclusief collectiviteitskorting.


 

 

€ 20,75*
Premie per maand*

 

 


Periodieke controle: 100%

Overige behandelingen: 75%

 

De vergoeding geldt voor de controle en overige behandelingen samen; tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.

 

*) Premie exclusief collectiviteitskorting.


 

 

€ 41,80*
Premie per maand*

 

 

 

Periodieke controle: 100%

Overige behandelingen: 75%

 

De vergoeding geldt voor de controle en overige behandelingen samen; tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar.

 

*) Premie exclusief collectiviteitskorting.


 

 

 


Salland Zorgverzekeringen tandartsverzekering
Onze klanten beoordelen ons met een 7,9


Voordelen van een Salland tandartsverzekering

 


- Los af te sluiten naast de basisverzekering 
- Tandarts en orthodontist: vergoeding voor alle erkende behandelingen 

- Wij vergoeden een groot deel van de bijbehorende techniekkosten 
- 100% vergoeding van de periodieke controle. Alle overige behandelingen: 75% vergoeding tot

  aan het verzekerde bedrag 
- Een beugel voor uw kind valt onder onze tandverzekering. En bij ons krijgt u een jaarlijkse

  vergoeding in plaats van een eenmalig bedrag 

 

 

Spoedeisende mondzorg in het buitenland

 

Heeft u tandheelkundige zorg nodig in het buitenland en kan dit niet wachten tot u weer in Nederland bent? Dan heeft u met onze tandartsverzekeringen recht op een vergoeding. De vergoeding waar u recht op heeft, beperkt zich tot de behandelingen die staan op de Lijst Spoedeisende mondzorg (pdf).

 

Kinderen gratis meeverzekerd

 

Kinderen tot 18 jaar zijn bij ons gratis meeverzekerd voor de meest uitgebreide aanvullende en tandartsverzekering van de ouders. Als u bijvoorbeeld een aanvullende verzekering Start heeft, en uw partner de TandPlus, dan heeft uw kind recht op de vergoedingen van beide pakketten.

Onze klanten beoordelen ons met een 7,9

Veelgestelde vragen over onze tandartsverzekeringen

Ja, als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u rekenen op een vergoeding van reguliere tandheelkundige zorg.
 

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering, met uitzondering van:
 

  • chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties;
  • een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit), al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten;
  • bijzondere tandheelkundige zorg.

Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen vindt u terug in onze verzekeringsvoorwaarden.

Bij ons kunt u kiezen uit drie aanvullende tandartsverzekeringen:
 

De aanvullende tandartsverzekering kunt u los afsluiten naast een basisverzekering.

Voor de TandExtra en TandPlus verzekering geldt geen medische selectie.
Wilt u de TandTop verzekering afsluiten? Dan kunnen wij u om een verklaring vragen
over de te verwachten behandelingen.

Voor het afsluiten van een tandartsverzekering heeft u wel een Salland basisverzekering nodig.  


Bij een betalingsachterstand kunt u geen aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

Ja, u kunt bij iedere tandarts in Nederland terecht. Let wel op:
 

  • een tandarts mag alle zorg verlenen;
  • een orthodontist mag alleen orthodontie verlenen;
  • een kaakchirurg mag alleen implantologie verlenen;
  • een tandprotheticus mag alleen tandtechnische verrichtingen verlenen:
  • een mondhygiënist mag alleen de volgende zorg verlenen: preventieve mondzorg, eenvoudige parodontale hulp, plaatsing van eenvoudige vullingen en verdoving.

Voor zorg door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben van een tandarts. En voor sommige behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig.

Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen vindt u terug in onze verzekeringsvoorwaarden.

Meestal niet. Het eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit het basispakket. U betaalt geen eigen risico voor de behandelingen die vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed.


Bent u ouder dan 18 jaar en worden sommige tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering? Dan tellen deze wel mee voor het eigen risico.

Bekijk voor de volledigheid ook onze verzekeringsvoorwaarden.

Alleen als de verzekerde jonger is dan 18 jaar. Orthodontie voor volwassenen wordt niet vergoed, behalve in bijzondere gevallen. Bekijk ook het vergoedingen overzicht.

Dat is mogelijk via een collectieve zorgverzekering. Heeft uw werkgever of sportvereniging afspraken met ons gemaakt? Dan profiteert u van korting op de aanvullende- en tandartsverzekering.