Ja, als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u rekenen op een vergoeding van reguliere tandheelkundige zorg.
 

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering, met uitzondering van:
 

  • chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties;
  • een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit), al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten;
  • bijzondere tandheelkundige zorg.

Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen vindt u terug in onze verzekeringsvoorwaarden.

Bij ons kunt u kiezen uit drie aanvullende tandartsverzekeringen:
 

De aanvullende tandartsverzekering kunt u los afsluiten naast een basisverzekering.

Voor de TandExtra en TandPlus verzekering geldt geen medische selectie.
Wilt u de TandTop verzekering afsluiten? Dan kunnen wij u om een verklaring vragen
over de te verwachten behandelingen.

Voor het afsluiten van een tandartsverzekering heeft u wel een Salland basisverzekering nodig.  


Bij een betalingsachterstand kunt u geen aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

Ja, u kunt bij iedere tandarts in Nederland terecht. Let wel op:
 

  • een tandarts mag alle zorg verlenen;
  • een orthodontist mag alleen orthodontie verlenen;
  • een kaakchirurg mag alleen implantologie verlenen;
  • een tandprotheticus mag alleen tandtechnische verrichtingen verlenen:
  • een mondhygiënist mag alleen de volgende zorg verlenen: preventieve mondzorg, eenvoudige parodontale hulp, plaatsing van eenvoudige vullingen en verdoving.

Voor zorg door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben van een tandarts. En voor sommige behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig.

Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen vindt u terug in onze verzekeringsvoorwaarden.

Meestal niet. Het eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit het basispakket. U betaalt geen eigen risico voor de behandelingen die vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed.


Bent u ouder dan 18 jaar en worden sommige tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering? Dan tellen deze wel mee voor het eigen risico.

Bekijk voor de volledigheid ook onze verzekeringsvoorwaarden.

Alleen als de verzekerde jonger is dan 18 jaar. Orthodontie voor volwassenen wordt niet vergoed, behalve in bijzondere gevallen. Bekijk ook het vergoedingen overzicht.

Dat is mogelijk via een collectieve zorgverzekering. Heeft uw werkgever of sportvereniging afspraken met ons gemaakt? Dan profiteert u van korting op de aanvullende- en tandartsverzekering.