Tandartsverzekering

Omdat tandartskosten voor volwassenen in de meeste gevallen niet vergoed worden vanuit het basispakket.
Premie berekenen
Meisje kijkt lachend in de spiegel na het tandenpoetsen
Meisje kijkt lachend in de spiegel na het tandenpoetsen
Omdat tandartskosten voor volwassenen in de meeste gevallen niet vergoed worden vanuit het basispakket.
Premie berekenen
Icoon vinkje

Los af te sluiten naast de basisverzekering

Icoon vinkje

Vergoeding alle erkende behandelingen tandarts en orthodontist (tot 18 jr)

Onze tandartsverzekeringen

Kies het pakket dat u het beste past
TandExtra
TandExtra

Consulten*: 100%
Overige behandelingen: 75%

De vergoeding geldt voor de consulten en overige behandelingen samen; tot maximaal 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

€12,95 per maand
Meest gekozen
TandPlus
TandPlus
Consulten*: 100%
Overige behandelingen: 75%

De vergoeding geldt voor de consulten en overige behandelingen samen; tot maximaal 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.
€21.50 per maand
TandTop
TandTop
Consulten*: 100%
Overige behandelingen: 75%

De vergoeding geldt voor de consulten en overige behandelingen samen; tot maximaal 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar.
€43,50 per maand
Vergelijk de tandartsverzekeringen
* Met een consult bedoelen wij een consult voor een periodieke controle (C002) en een consult, niet zijnde periodieke controle (C003) in de prestatielijst voor tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voordelen van een Salland tandartsverzekering

 • Los af te sluiten naast de basisverzekering
 • Tandarts en orthodontist: vergoeding voor alle erkende behandelingen (behalve cosmetische mondzorg (facings en bleken van tanden en kiezen) waarvoor geen medische tandheelkundige noodzaak bestaat
 • Wij vergoeden een groot deel van de bijbehorende techniekkosten
 • 100% vergoeding van de periodieke controle. Alle overige behandelingen:75% vergoeding tot aan het verzekerde bedrag
 • Een beugel voor uw kind valt onder onze tandverzekering. En bij ons krijgt u een jaarlijkse vergoeding in plaats van een eenmalig bedrag

Spoedeisende mondzorg buitenland

Heeft u tandheelkundige zorg nodig in het buitenland en kan dit niet wachten tot u weer in Nederland bent? Dan heeft u met onze tandartsverzekeringen recht op een vergoeding. De vergoeding beperkt zich tot de behandelingen die staan op de Lijst Spoedeisende mondzorg.

Kinderen gratis meeverzekerd

Kinderen tot 18 jaar zijn bij ons gratis meeverzekerd voor de meest uitgebreide aanvullende en tandartsverzekering van de ouders. Als u bijvoorbeeld een aanvullende verzekering Start heeft, en uw partner de TandPlus, dan heeft uw kind recht op de vergoedingen van beide pakketten.

Tandartsverzekeringen

Krijg ik een vergoeding van tandartskosten via mijn basisverzekering?

Ja, als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u rekenen op een vergoeding van reguliere tandheelkundige zorg.

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering, met uitzondering van:

 • chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties
 • een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit), al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten
 • bijzondere tandheelkundige zorg

Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen vindt u terug in onze verzekeringsvoorwaarden.

Hoeveel tandartsverzekeringen zijn er?

Bij ons kunt u kiezen uit drie aanvullende tandartsverzekeringen:

 • TandExtra
 • TandPlus
 • TandTop

De aanvullende tandartsverzekering kunt u los afsluiten naast een basisverzekering.

Kom ik altijd in aanmerking voor een tandartsverzekering?
Voor de TandExtra en TandPlus verzekering geldt geen medische selectie. Wilt u de TandTop verzekering afsluiten? Dan kunnen wij u om een verklaring vragen over de te verwachten behandelingen.

Voor het afsluiten van een tandartsverzekering heeft u wel een Salland basisverzekering nodig.

Bij een betalingsachterstand kunt u geen aanvullende tandartsverzekering afsluiten.
Kan ik bij iedere tandarts in Nederland terecht?

Ja, u kunt bij iedere tandarts in Nederland terecht. Let wel op:

 • een tandarts mag alle zorg verlenen;
 • een orthodontist mag alleen orthodontie verlenen;
 • een kaakchirurg mag alleen implantologie verlenen;
 • een tandprotheticus mag alleen tandtechnische verrichtingen verlenen en uitneembare (volledige) gebitsprothesen voor de boven- of onderkaak aanmeten, maken, passen en plaatsen, al dan niet op tandheelkundige implantaten;
 • een mondhygiënist mag de zorg verlenen, voor zover hij daar volgens wet- en regelgeving toe bevoegd is.

Voor sommige zorg door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben. En voor sommige behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig. 

Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen vindt u terug in onze verzekeringsvoorwaarden.

Moet ik eigen risico betalen bij een tandartsverzekering?
Meestal niet. Het eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit het basispakket. U betaalt geen eigen risico voor de behandelingen die vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed.

Bent u ouder dan 18 jaar en worden sommige tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering? Dan tellen deze wel mee voor het eigen risico.

Bekijk voor de volledigheid ook onze verzekeringsvoorwaarden.
Krijg ik een vergoeding voor een beugel?
Alleen als de verzekerde jonger is dan 18 jaar. Orthodontie voor volwassenen wordt niet vergoed, behalve in bijzondere gevallen. Bekijk ook het vergoedingenoverzicht.
Kan ik premiekorting krijgen op de tandartsverzekeringen?
Dat is mogelijk via een collectieve zorgverzekering. Heeft uw werkgever of sportvereniging afspraken met ons gemaakt? Dan profiteert u van korting op de aanvullende- en tandartsverzekering.