Toestemming voor zorg

Voor sommige zorg heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Deze toestemming noemen we ook wel een machtiging. Pas als u toestemming heeft, wordt de zorg vergoed. In de meeste gevallen zal uw zorgverlener dit voor u aanvragen. Soms moet u de toestemming zelf aanvragen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Voor sommige zorg heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Deze toestemming noemen we ook wel een machtiging. Pas als u toestemming heeft, wordt de zorg vergoed. In de meeste gevallen zal uw zorgverlener dit voor u aanvragen. Soms moet u de toestemming zelf aanvragen.

Wanneer heeft u toestemming van ons nodig?

In de onderstaande lijst vindt u per zorgsoort voor welke zorg en in welke situaties u schriftelijke toestemming nodig heeft, en wat u hiervoor moet doen. Op alle aanvragen proberen wij binnen 10 werkdagen te reageren. Let op: deze lijst is aan verandering onderhevig. Ook voor andere zorg kan vooraf toestemming nodig zijn.

Wanneer u iemand anders toestemming wilt geven

Wilt u iemand anders toestemming geven om uw gegevens in te zien? Dat kan met ons machtigingsformulier.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons privacy statement. Uw toestemmingsaanvraag wordt behandeld onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. Medewerkers die uw toestemmingsaanvraag behandelen, hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

Opsturen aanvraag toestemming

U kunt uw aanvraag voor toestemming mailen naar onze medisch adviseur: toestemming@salland.nl.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers van klantcontact. Zij kunnen u ook in contact brengen met de medewerkers uit de functionele eenheid.

Toestemming per zorgsoort