Vervoer stoffelijk overschot

Bij het vervoer van een stoffelijk overschot gaat het om het vervoeren vanaf de plaats van overlijden naar Nederland. Hieronder vallen de kosten van het transport zelf en de kosten van extra diensten die vereist zijn voor het transport.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 100%
Top

100%

Eigen bijdrage

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen bijdrage.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Er is alleen recht op vergoeding als de alarmcentrale het vervoer co├Ârdineert. Nabestaanden moeten binnen 24 uur, of zo snel mogelijk nadat de behoefte aan de zorg is ontstaan, contact opnemen. U bereikt de alarmcentrale dag en nacht:

+31 (0)570 68 73 33 (standaard tarief)
alarmcentrale@salland.nl 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.