Onderzoek naar kanker bij kinderen

Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op vergoeding van kosten van diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van onderzoek naar kanker bij kinderen:
Basispolis
100%, diagnostiek, coördinatie en registratie (door Prinses Maxima Centrum)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor onderzoek naar kanker bij kinderen.

Eigen risico

Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen verplicht of vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor onderzoek naar kanker bij kinderen een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog of arts verstandelijk gehandicapten.

Bij wie kunt u terecht?

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie mag de zorg verlenen.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023 en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier