Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte zijn hulpmiddelen voor uw ogen. U gebruikt een bril of contactlenzen om beter te zien.
Heeft u een bijzondere oogafwijking of is de verzekerde jonger dan 18 jaar? Bekijk ons Reglement Hulpmiddelen voor de vergoeding van optische hulpmiddelen.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor vergoeding van contactlenzen of brillenglazen op sterkte in aanmerking als uit een oogmeting blijkt dat u deze nodig heeft. Bij het declareren van de rekening moet op de rekening duidelijk de sterkte van de brilglazen of lenzen staan. 

Vergoeding zorgverzekering brillen en lenzen

Contactlenzen of brillenglazen op sterkte vallen niet onder de basisverzekering als er geen sprake is van een bijzondere oogafwijking. Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top bieden wij wel een vergoeding:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
 
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren 
Top maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren 

 

U heeft recht op vergoeding van kosten van :
- brilglazen en lenzen op sterkte
- een montuur, als dat tegelijk met de glazen wordt aangeschaft

Eigen bijdrage

Voor brillen of contactlenzen vanuit de aanvullende verzekering geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van zorg die vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor uw eigen risico.

Wat moet u regelen?

Op de nota die u indient, moet duidelijk de sterkte van de brilglazen of lenzen staan.

Bij wie kunt u terecht?

Optiekbedrijven met een gediplomeerde opticien/contactlensspecialist mogen de brillen en lenzen leveren.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.