Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte zijn hulpmiddelen voor uw ogen. U gebruikt een bril of contactlenzen om beter te zien.
Heeft u een bijzondere oogafwijking of is de verzekerde jonger dan 18 jaar? Bekijk ons Reglement Hulpmiddelen voor de vergoeding van optische hulpmiddelen.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor vergoeding van contactlenzen of brillenglazen op sterkte in aanmerking als uit een oogmeting blijkt dat u deze nodig heeft. Bij het declareren van de rekening moet op de rekening duidelijk de sterkte van de brilglazen of lenzen staan. 

Vergoeding zorgverzekering brillen en lenzen

Contactlenzen of brillenglazen op sterkte vallen niet onder de basisverzekering als er geen sprake is van een bijzondere oogafwijking. Heeft u een aanvullende verzekering Plus of Top, dan heeft u recht op vergoeding van kosten van:

  • brilglazen en lenzen op sterkte
  • een montuur, als dat tegelijk met de glazen wordt aangeschaft
 
Verzekeringspakket Vergoeding
Basis  geen
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren 
Top maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren 

 Eigen bijdrage

Voor brillen of contactlenzen vanuit de aanvullende verzekering geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van zorg die vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor uw eigen risico.

Wat moet u regelen?

Op de nota die u indient, moet duidelijk de sterkte van de brilglazen of lenzen staan.

Bij wie kunt u terecht?

Optiekbedrijven met een gediplomeerde opticien/contactlensspecialist mogen de brillen en lenzen leveren.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023