Gehoorapparaat en andere hoorhulpmiddelen

Als u last heeft van hoorproblemen of gehoorverlies, kunnen hoorhulpmiddelen uitkomst bieden. U kunt beter horen en bent minder beperkt in uw dagelijks leven.


Vanuit de basisverzekering kunt u voor verschillende hoorhulpmiddelen een vergoeding krijgen:

 • hoorapparaten
 • eenvoudige luisterhulpen
 • ringleidingen, infraroodapparatuur en FM-apparatuur
 • BAHA softband
 • tekst- en beeldtelefoons plus bijbehorende software
 • wek- en waarschuwingsinstallaties
 • solo-apparatuur
 • signaalhonden

In het Reglement Hulpmiddelen leest u voor welke hoorhulpmiddelen u in aanmerking komt.

Onder hoorhulpmiddelen vallen geen deels implanteerbare hoorhulpmiddelen. 

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Afhankelijk van het hoorhulpmiddel dat u nodig heeft, gelden andere voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. In het Reglement Hulpmiddelen leest u deze voorwaarden.

Wat moet u regelen?

Uw huisarts moet u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum voor een gehooronderzoek. Zij kunnen de oorzaak en de ernst van uw gehoorprobleem in kaart brengen, zodat u de juiste oplossing krijgt.

Heeft u een hoorhulpmiddel nodig in verband met ouderdomsgehoorverlies, dan kan een huisarts u ook direct verwijzen naar een gecontracteerde audicien. Dat is mogelijk bij een elektroakoestisch hoorapparaat, oorstukjes, eenvoudige luisterhulpen en een ringleiding.

Bruikleen of eigendom?

Afhankelijk van het hoorhulpmiddel krijgt u dit in bruikleen of eigendom. Bekijk het Reglement Hulpmiddelen voor verdere informatie.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering

100% bij gecontracteerde zorg, minus een eventuele wettelijke eigen bijdrage.

De maximale vergoeding voor de verzorging van een signaalhond is € 1.140,- per jaar.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Plus maximaal € 200,- per kalenderjaar*
Top maximaal € 300,- per kalenderjaar*

* De maximale vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt voor verschillende hulpmiddelen samen: heupprotectoren, hoorapparaten, plaswekkers en pruiken. 

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde leverancier had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Eigen bijdrage

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan geldt voor de hoorapparaten vanuit de basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de aankoopkosten.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van hoorhulpmiddelen die uw eigendom worden, tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt, zoals de tekst- en beeldtelefoon, solo-apparatuur en een signaalhond.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt uw hoorhulpmiddel krijgen via een gecontracteerde zorgverlener of leverancier.

U kunt voor hoorhulpmiddelen ook terecht bij een niet-gecontracteerde leverancier. Deze leverancier moet dan wel voldoen aan onze criteria om de zorg te mogen verlenen. Voor een aantal hulpmiddelen is dat (maar niet voor alle): leverancier van hulpmiddelen met een certificaat van StAr.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

 • Polisvoorwaarden 2023
 • Overzicht vergoedingen 2023
 • Tarievenlijsten voor 2023