Borstvoedingsbegeleiding

Wanneer borstvoeding geven niet (goed) lukt, kan een lactatiekundige u advies en ondersteuning geven.

Wat wordt er vergoed in 2023?

Wij vergoeden individueel advies en begeleiding bij het geven van borstvoeding. 
Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Maximaal € 100,- per bevalling
Top
Maximaal € 150,- per bevalling

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor borstvoeding begeleiding.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een lactatiekundige IBCLC die lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) of een NLG-lactatiekundige mag het advies en de begeleiding geven.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023