Verloskundige zorg met medische indicatie


U heeft recht op verloskundige zorg en opname in een ziekenhuis daarvoor, als u een medische indicatie heeft. Verloskundige zorg met medische indicatie omvat zorg die verloskundigen en medisch specialisten plegen te bieden.

Als er tijdens de zwangerschap of bevalling een verhoogd risico is voor de gezondheid van u of uw baby, krijgt u een medische indicatie. In dat geval wordt de verloskundige zorg in een ziekenhuis verleend door een gynaecoloog of een verloskundige van het ziekenhuis.


Wat wordt vergoed in 2023?

Onze dekking rondom zwangerschap en bevalling

 

Basis Start Extra Plus Top
Verloskundige begeleiding

Bevalling in ziekenhuisPrenatale screening incl. NIPT
 Laboratoriumonderzoek          
TENS
Zwangerschapscursus

max. €100 /

zwangerschap

max. €100 /

zwangerschap

Zwangerschapscoach / doula

max. €100 /

zwangerschap

max. €100 /

zwangerschap

Borstvoedingsbegeleiding

max. €100 /

zwangerschap

max. €150 /

zwangerschap

Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van verloskundige zorg op medische indicatie tellen niet mee voor het eigen risico. Onder het eigen risico vallen wel:

  • kosten van laboratoriumonderzoek op verzoek van de zorgaanbieder voor de verloskundige zorg
  • indirecte kosten, zoals geneesmiddelen en kosten voor vervoer

Wat moet u regelen?

Voor verloskundige zorg met medische indicatie in een ziekenhuis is voor aanvang van de zorg een verwijzing noodzakelijk van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of verloskundige. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat te regelen tijdens de zwangerschap en voor de geboorte.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een ziekenhuis
  • een integrale geboortezorgorganisatie, die hiervoor door ons is gecontracteerd

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

Informatie voor 2023

Polisvoorwaarden 2023

Overzicht vergoedingen 2023

Tarievenlijsten voor 2023