Declareren

In sommige gevallen stuurt uw zorgverlener de rekening niet naar ons, maar krijgt u deze zelf. U kunt deze factuur dan bij ons declareren.
Vrouw doet wat administratie op de bank
Vrouw doet wat administratie op de bank
In sommige gevallen stuurt uw zorgverlener de rekening niet naar ons, maar krijgt u deze zelf. U kunt deze factuur dan bij ons declareren.

Let op: Lees eerst de 'Checklist declareren' op deze pagina. Stuur een declaratieformulier mee bij:

Via Mijn Salland

Heeft u de factuur digitaal gekregen? Dan kunt u deze eenvoudig indienen via Mijn Salland. U heeft DigiD nodig om in te loggen.


Salland Declaratie App

Download de app via de App Store of Google Play, vul uw gegevens in, maak een foto van de factuur en verstuur de declaratie via uw tablet of smartphone.

Per post

Stuur de originele factuur (zonder postzegel) naar:

Salland Zorgverzekeringen Afdeling Declaratie Antwoordnummer 30 7400 VB Deventer

Checklist declareren

  • Declareren kan tot 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de zorg heeft gekregen. Het gaat daarbij om de behandeldatum of leveringsdatum (niet de factuurdatum). Als de zorg is omschreven als DBC(-zorgproduct) moet u declareren binnen 12 maanden vanaf het moment dat de DBC of het DBC-zorgproduct is gesloten.
  • De verzonden factuur is het origineel of een foto daarvan (geen kopie, aanmaning of herinnering).
  • De factuur is in het Nederlands, Duits, Engels, Pools, Frans, Spaans of Turks. Is de factuur in een andere taal? Dan is een vertaling van een beëdigd vertaler toegevoegd.
  • Op de factuur staan: NAW-gegevens zorgaanbieder, beroep zorgaanbieder, datum van de factuur, datum van geboden zorg, korte beschrijving van de zorg, kosten van de zorg, naam verzekerde, geboortedatum verzekerde en relatienummer of BSN van de verzekerde.
  • Ik heb een kopie van het declaratieformulier én een kopie van de originele factuur voor eigen administratie. (Wij kunnen de kopie binnen 2 jaar na declareren nog bij u opvragen. Heeft u de kopie niet meer dan vervalt het recht op vergoeding. Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden.)

Wanneer ontvang ik de vergoeding?

Wij streven ernaar uw kosten binnen 5 werkdagen te vergoeden na ontvangst van uw declaratie. Let wel op: soms krijgt u zorgkosten niet of niet volledig vergoed. Zo kan het voorkomen dat u een bedrag aan eigen risico of eigen bijdrage betaalt voor zorg. Ook wanneer uw zorgverlener geen contract met ons heeft, krijgt u mogelijk minder vergoed dan u verwacht. Wat u krijgt vergoed per zorgsoort vindt u in onze lijst vergoedingen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage?

De wettelijke eigen bijdrage wordt door de overheid vastgesteld. De wettelijke eigen bijdrage is een bedrag aan zorgkosten dat u zelf betaalt voor ontvangen zorg. Deze kosten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. De kosten die overblijven na aftrek van het eigen risico kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Onze aanvullende verzekeringen bieden in een aantal gevallen een aanvullende dekking voor de kosten van de wettelijke eigen bijdragen.

Het verplicht eigen risico wordt ook door de overheid vastgesteld. In 2020 is dit eigen risico € 385,-. Het eigen risico is van toepassing op kosten van zorg die in beginsel wel vergoed worden vanuit de basisverzekering. Van die kosten moet u de eerste € 385,- zelf betalen. Daarna krijgt u wel een vergoeding voor de kosten die u heeft gemaakt, wanneer deze vallen onder de vergoeding van uw verzekering. Bekijk daarvoor het vergoedingenoverzicht. De eigen bijdrage kan wel verder oplopen dan € 385,-, afhankelijk van de zorg die u heeft ontvangen.

U kunt naast het verplicht eigen risico ook kiezen voor een extra, vrijwillig eigen risico. In ruil daarvoor ontvangt u een korting op de premie.

Sommige vormen van zorg zijn uitgesloten voor het eigen risico.


Wat is het inschrijvingstarief bij de huisarts?

Het inschrijvingstarief is het bedrag dat uw huisarts per kwartaal bij ons in rekening brengt. Deze facturen worden over het algemeen direct door de huisarts bij ons ingediend.

Bij de tarifering wordt rekening gehouden met uw leeftijd en uw postcodegebied. Hierdoor kan het inschrijvingstarief per persoon verschillen. Bij huisartsenzorg, waaronder het inschrijvingstarief valt, wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

Wat kost het vervoer met een ambulance?
Dit hangt af van de situatie, zoals de aard van het vervoer. Zo liggen de kosten bij spoedvervoer hoger dan bij gepland vervoer. De kosten voor ambulancevervoer vallen onder de basisverzekering. Ambulancevervoer valt onder het eigen risico.
Waarom is een factuur voor een eenmalig bezoek aan een specialist zo hoog?

Zorgaanbieders declareren voor veel behandelingen in een ziekenhuis zogenoemde DBC-zorgproducten (DBC staat voor diagnosebehandelingscombinaties).

Onder een DBC vallen alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Voor een DBC-zorgproduct geldt een vast bedrag. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten. In sommige gevallen is zo’n vergoeding dan te hoog (u bent bijvoorbeeld maar kort bij de specialist geweest), maar in andere gevallen te laag (uw behandeling kostte bijvoorbeeld meer tijd dan normaal). Daarom wordt uitgegaan van een gemiddelde.

Waar kan ik terecht met vragen over een ziekenhuisfactuur?
Neem contact op met onze klantenservice of met uw zorgverlener.
Is een tandarts verplicht eerst een offerte te maken voor ik een behandeling onderga?
Een tandarts is voor behandelingen duurder dan €250,- verplicht om een vrijblijvende offerte te maken voordat de behandeling plaatsvindt. Kost de behandeling minder dan €250,- dan is de tandarts alleen verplicht om de offerte uit te brengen als u daarom vraagt.
Ik ben een afspraak bij de tandarts (of andere zorgverlener) vergeten. Nu heb ik een factuur gekregen. Moet ik dat betalen?
Wanneer u een afspraak bij de tandarts (of een andere zorgverlener) vergeet, dan kunt u daarvoor een factuur krijgen. Deze moet u betalen. Voor een vergeten afspraak geldt geen standaard bedrag. Over het algemeen ontvangt u een factuur voor de kosten die overeenkomen met (een gedeelte van) een controle of behandeling. Let op: de kosten voor een vergeten afspraak worden niet vergoed door uw verzekering!