Declareren

In sommige gevallen stuurt uw zorgverlener de rekening niet naar ons, maar krijgt u deze zelf. U kunt deze factuur dan bij ons declareren via Mijn Salland, onze declaratie-app of per post. Hieronder leest u hoe dat moet.
Vrouw doet wat administratie op de bank
Vrouw doet wat administratie op de bank
In sommige gevallen stuurt uw zorgverlener de rekening niet naar ons, maar krijgt u deze zelf. U kunt deze factuur dan bij ons declareren via Mijn Salland, onze declaratie-app of per post. Hieronder leest u hoe dat moet.

Via Mijn Salland

Heeft u de factuur digitaal gekregen? Dan kunt u deze eenvoudig indienen via Mijn Salland. U heeft DigiD nodig om in te loggen.


Salland Declaratie App

Download de app via de App Store of Google Play, vul uw gegevens in, maak een foto van de factuur en verstuur de declaratie via uw tablet of smartphone.

Per post

Stuur de originele factuur (zonder postzegel) naar:

Salland Zorgverzekeringen Afdeling Declaratie Antwoordnummer 30 7400 VB Deventer

Checklist: zo kunt u een nota declareren

  • Declareren kan tot 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de zorg heeft gekregen. Het gaat daarbij om de behandeldatum of leveringsdatum (niet de factuurdatum). Als de zorg is omschreven als DBC(-zorgproduct) moet u declareren binnen 12 maanden vanaf het moment dat de DBC of het DBC-zorgproduct is gesloten.
  • Stuur de originele factuur mee of een foto daarvan (geen kopie, aanmaning of herinnering).
  • De factuur dient in het Nederlands, Duits, Engels, Pools, Frans, Spaans of Turks te zijn. Is de factuur in een andere taal? Dan is een vertaling van een beëdigd vertaler toegevoegd.
  • Zorg dat de volgende gegevens op de factuur staan: NAW-gegevens zorgaanbieder, beroep zorgaanbieder, datum factuur, datum van geboden zorg, korte beschrijving van de zorg, kosten van de zorg, plus uw naam, geboortedatum en relatienummer / BSN.
  • Bewaar een kopie van het declaratieformulier én een kopie van de originele factuur voor eigen administratie. (Wij kunnen de kopie binnen 2 jaar na declareren nog bij u opvragen. Heeft u de kopie niet meer dan vervalt het recht op vergoeding. Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden.)

Alternatieve zorg

Voor het declareren van alternatieve zorg is het belangrijk dat de volgende gegevens op de rekening staan:

  • de geldige persoonlijke AGB-code van de zorgaanbieder
  • de geldige AGB-code van de praktijk
  • de beroepsvereniging of koepelvereniging waarbij de zorgaanbieder is aangesloten of lid van is en/of het register waarin de zorgaanbieder ingeschreven staat
  • een overzicht van de behandelingen per dag 
  • een duidelijke omschrijving van de behandeling (de zogeheten prestatiecode)

Buitenlandse nota declareren

Het formulier voor het indienen van een buitenlandrekening vindt u hier.

Wanneer ontvangt u de vergoeding?

Wij streven ernaar de kosten binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw declaratie te vergoeden. Let wel op: soms krijgt u zorgkosten niet of niet volledig vergoed. Zo kan het voorkomen dat u een bedrag aan eigen risico of eigen bijdrage betaalt voor zorg. Ook wanneer uw zorgverlener geen contract met ons heeft, krijgt u mogelijk minder vergoed dan u verwacht. Wat u vergoed krijgt vindt u, per zorgsoort, in ons vergoedingenoverzicht.

Veelgestelde vragen

Dit willen onze klanten weten over declaraties