Tarieven niet-gecontracteerde zorg

Bij Salland Zorgverzekeringen heeft u veel keuzevrijheid als het om zorgverleners gaat. Voor zorg uit de basisverzekering kunt u bij bijna alle huisartsen en ziekenhuizen terecht. Ook hebben wij afspraken gemaakt met heel veel andere zorgverleners bij u in de buurt. Kiest u een zorgverlener met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan hanteren wij maximale tarieven voor de vergoeding van de zorg die u krijgt. Oftewel, als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat die een hoger tarief hanteert dan ons maximumtarief, dan betaalt u het verschil zelf.

Tarieven 2023

Op zoek naar onze tarieven voor niet-gecontracteerde zorg van 2023? U vindt ze hier.

Overzicht tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg 2024

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende zorgsoorten. Door te klikken op de soort zorg die u zoekt, krijgt u te zien wat onze maximumtarieven zijn voor die zorgsoort. Zo komt u, wanneer u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, niet voor onverwachte uitgaven te staan.

Let op: naast een eventuele bijbetaling voor niet-gecontracteerde zorg, gelden ook de wettelijke eigen bijdrage en het eventuele verplichte en vrijwillige eigen risico. 

 

Meer informatie

Lees de polisvoorwaarden voor meer informatie of kijk in het online vergoedingenoverzicht voor meer informatie over vergoedingen.