Therapeutisch vakantiekamp

Een therapeutisch vakantiekamp is een kamp voor kinderen met een ziekte, aandoening of handicap. Op het kamp ontmoeten zij andere kinderen die in dezelfde situatie zitten. Ook leren zij omgaan met hun ziekte, aandoening of handicap.

Wat krijgt u vergoed?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

U heeft recht op een vergoeding van een therapeutisch vakantiekamp als u jonger bent dan 18 jaar en via uw ouder of verzorger bij Salland Zorgverzekeringen voor de aanvullende pakketten  Plus of Top bent verzekerd.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 75% tot maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top 75% tot maximaal € 200,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Wij vergoeden 75% van de kosten van een therapeutisch vakantiekamp tot een maximaal bedrag. Het resterende bedrag is voor uw rekening.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt terecht bij de volgende organisatoren van therapeutische vakantiekampen:

  • Stichting De Ster (Ster- en Maankampen)
  • Diabetes Vereniging Nederland (SugarKids-club)
  • Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023