Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg omvat:

  • geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten
  • koemelkallergietest (dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest)
Onder de overige geneeskundige (huisartsen)zorg valt niet de preventieve voetzorg. De dekking daarvan is op een andere plaats in onze verzekeringsvoorwaarden opgenomen. U leest er meer over op de vergoedingenpagina preventieve voetzorg

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2023 recht op deze vergoeding.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor overige geneeskundige (huisartsen)zorg.

Eigen risico

De kosten van overige geneeskundige (huisartsen)zorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant nodig.

Bij wie kunt u terecht?

- voor geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten: een gekwalificeerde en landelijk geregistreerde arts, waarvan de criteria zijn bepaald door de Registratie commissie Geneeskundige Specialisten (RGS) van de KNMG.
- voor koemelkallergietest: een zorgaanbieder die hiervoor door ons is gecontracteerd. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden op www.salland.nl/zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

 

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.