Klacht Salland Zorgverzekeringen

De kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij erg belangrijk. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een keer ontevreden bent. Misschien heeft u een klacht over onze dienstverlening of over onze beslissing om iets niet te vergoeden.

Wat doen we met uw klacht?

Uw klacht blijft zeker niet onopgemerkt. Niet alleen proberen we uw klacht zo goed mogelijk op te lossen, ook gebruiken wij deze om verbeteringen door te voeren in de organisatie.

Waarover wilt u een klacht melden?

Klacht over onze zorgverzekering

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of over onze beslissing om iets niet te vergoeden? Gebruik het online klachtenformulier om uw klacht aan ons door te geven. Wij proberen deze zo spoedig mogelijk te behandelen. U krijgt in ieder geval binnen zes weken een reactie. U kunt uw klacht ook per post sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
t.a.v. Klachtencommissie
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Komen we er samen niet uit? Dan heeft u drie mogelijkheden om de klacht af te handelen.

 • U legt uw klacht voor aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Binnen de SKGZ werken de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De Ombudsman Zorgverzekeringen heeft een bemiddelende rol. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen brengt een bindend advies uit.

  Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
  Postbus 291
  3700 AG Zeist
  Telefoon: 088 900 6 900
  Website: www.skgz.nl

 • U legt uw klacht voor aan de burgerlijk rechter.
 • Lost u het liever online op? Dan kunt u de klacht indienen via het ODR-platform. Via deze website kiezen beide partijen samen een neutrale derde partij. Deze partij zoekt vervolgens een oplossing.

Klacht over onze formulieren

Heeft u moeite met formulieren die wij gebruiken? Bijvoorbeeld omdat een formulier naar uw mening te ingewikkeld, onduidelijk of overbodig is? Gebruik het online klachtenformulier om uw klacht aan ons door te geven. U kunt uw klacht ook per post sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
t.a.v. Klachtencommissie
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Komen we er samen niet uit? U kunt uw klacht ook indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, die een bindend advies kan geven. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij alleen om formulieren en niet om andere correspondentie, zoals brieven.

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Klacht over een bestuurlijke boete

Wanneer u in Nederland woont of werkt, dan bent u in de meeste gevallen verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Meldt u zich te laat aan voor een zorgverzekering? Het CAK kan u dan een bestuurlijke boete opleggen. Bent u het niet eens met de boete, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het CAK. Op de website van het CAK vindt u meer informatie.

Klacht over zorgverlener

Probeer altijd eerst zelf de klacht op te lossen met uw zorgverlener. U vindt de klachtenregeling op de website van uw zorgverlener.

Misschien kunnen wij u helpen
Bijvoorbeeld door contact op te nemen met uw zorgverlener of het doorsturen van uw klacht naar de zorgaanbieder. Wilt u hier gebruik van maken? Vult u dan de toestemmingsverklaring in.