Klacht Salland Zorgverzekeringen

De kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij erg belangrijk. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een keer ontevreden bent. Misschien heeft u een klacht over onze dienstverlening of over onze beslissing om iets niet te vergoeden.

Wat doen we met uw klacht?

Uw klacht blijft zeker niet onopgemerkt. Niet alleen proberen we uw klacht zo goed mogelijk op te lossen, ook gebruiken wij deze om verbeteringen door te voeren in de organisatie. Na het melden van uw klacht, ontvangt u uiterlijk binnen 6 weken een antwoord van ons. 

Waarover wilt u een klacht melden?

Klacht over onze zorgverzekering

Wij vinden klanttevredenheid erg belangrijk. Soms kan het gebeuren dat u toch niet tevreden bent. Zijn we niet duidelijk geweest? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Gebruik het online klachtenformulier om uw klacht aan ons door te geven. Wij proberen deze zo snel mogelijk te behandelen. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een antwoord van ons. U kunt uw klacht ook per post sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
t.a.v. Klachtencommissie
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Komen we er samen niet uit? Dan heeft u drie mogelijkheden om de klacht af te handelen.

 • U legt uw klacht voor aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Binnen de SKGZ werken de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De Ombudsman Zorgverzekeringen heeft een bemiddelende rol. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen brengt een bindend advies uit.

  Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
  Postbus 291
  3700 AG Zeist
  Telefoon: 088 900 6 900
  Website: www.skgz.nl

 • U legt uw klacht voor aan de burgerlijk rechter.
 • Europese ODR-platform. Wanneer het gaat om een product of dienst dat u online heeft gekocht, kunt u uw klacht ook naar het Europese ODR-platform sturen.

Klacht over onze formulieren

Heeft u moeite met formulieren die wij gebruiken? Bijvoorbeeld omdat een formulier naar uw mening te ingewikkeld, onduidelijk of overbodig is? Gebruik het online klachtenformulier om uw klacht aan ons door te geven. U kunt uw klacht ook per post sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
t.a.v. Klachtencommissie
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Komen we er samen niet uit? U kunt uw klacht ook indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, die een bindend advies kan geven. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij alleen om formulieren en niet om andere correspondentie, zoals brieven.

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Klacht over een bestuurlijke boete

Wanneer u in Nederland woont of werkt, dan bent u in de meeste gevallen verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Meldt u zich te laat aan voor een zorgverzekering? Het CAK kan u dan een bestuurlijke boete opleggen. Bent u het niet eens met de boete, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het CAK. Op de website van het CAK vindt u meer informatie.

Klacht over zorgverlener

Probeer altijd eerst zelf de klacht op te lossen met uw zorgverlener. U vindt de klachtenregeling op de website van uw zorgverlener.

Misschien kunnen wij u helpen

Bijvoorbeeld door samen uw klacht te bespreken en mee te kijken naar mogelijke oplossingen.  Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan het online klachtenformulier in.