Diabeteshulpmiddelen

Diabeteshulpmiddelen zoals bedoeld in de basisverzekering zijn lancetten, teststrips en insulinepennen. Met een lancet en een teststrip kunt u de bloedsuikerwaarde in uw bloed bepalen. Met een insulinepen kunt u zelf insuline toedienen. Een lancet is een soort naaldje. U plaatst de lancet in een prikapparaatje (de bloedafnameapparatuur). Met het apparaatje kunt u zichzelf een prik geven. Het druppeltje bloed dat verschijnt, plaatst u op een teststrip. Deze teststrip kan dan worden 'gelezen' door de bloedglucosetestmeter. Zo kunt u eenvoudig de bloedsuikerwaarde in uw bloed bepalen.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op diabeteshulpmiddelen:

Basispolis
100%, bij bepaalde medische indicaties
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Het aantal diabeteshulpmiddelen dat u krijgt, hangt af van uw diabetes:

  Aantal hulpmiddelen
 U bent voor uw diabetes uitbehandeld met pillen om uw bloedsuiker te verlagen en uw arts overweegt behandeling met insuline. maximaal 100 teststrips / lancetten (eenmalig)
 U gebruikt voor de behandeling van uw diabetes 1 tot 2 insuline-injecties per dag.
maximaal 100 teststrips / lancetten per 3 maanden *)
 U gebruikt voor de behandeling van uw diabetes 3 of meer insuline-injecties per dag of u maakt gebruik van een insulinepomp. maximaal 400 teststrips / lancetten per 3 maanden*
 In alle gevallen per 3 jaar maximaal 2 insulinepennen

*) Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen wij toestemming geven voor meer teststrips en lancetten. U kunt deze toestemming schriftelijk aanvragen. Stuur het voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige mee met uw aanvraag.

Voor meer informatie, zie bijlage 2 van het Reglement Hulpmiddelen.

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor lancetten en teststrips in aanmerking wanneer u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft die met insuline wordt behandeld. Slikt u nog pillen tegen het te hoge suikergehalte, maar overweegt uw arts een behandeling met insuline? Ook dan kunt u (tijdelijk) gebruikmaken van teststrips en lancetten.

Wanneer u voor de behandeling van diabetes insuline nodig heeft, dan heeft u recht op insulinepennen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Dan hanteren wij een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen.

Een hulpmiddel dat wij in eigendom verstrekken, vergoeden wij dan tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor lancetten en teststrips.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van lancetten en teststrips tellen dan mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt met een voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige terecht bij een gecontracteerde leverancier of apotheek. De leverancier of apotheek beoordeelt namens Salland of u in aanmerking komt voor teststrips en/of lancetten.

Wilt u gebruik maken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Of wilt u een hoger aantal teststrips of lancetten aanvragen? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. U kunt alleen terecht bij een apotheek of een S.E.M.H. erkende leverancier van hulpmiddelen. 

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Eigendom of bruikleen?

U krijgt lancetten en teststrips in eigendom.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023