Medische keuring rijbewijs

Bij een medische keuring wordt onder andere bekeken:

  • of uw armen en benen goed functioneren
  • wat uw bloeddruk is
  • of u voldoende ziet
  • of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om veilig een motorvoertuig te besturen

Een arts verricht de medische keuring. Op advies van de arts kan een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, worden ingeschakeld. Na de keuring bepaalt een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of u de verklaring van geschiktheid krijgt.

Wat wordt er vergoed in 2023?

We vergoeden een verplichte medische keuring voor de vernieuwing van uw rijbewijs. Een arts mag de keuring verrichten.

Zorgverzekering  Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar *)
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar *)

*) De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg, waarvoor 1 vergoeding geldt. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

De medische keuring voor verlenging van het rijbewijs is verplicht voor personen die:

  • rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) willen verlengen
  • 70 jaar of ouder zijn. Bestuurders van 70 jaar en ouder worden elke 5 jaar gekeurd

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor een medische keuring. Wel vergoeden wij een maximaal bedrag per jaar. Zijn de kosten van de medische keuring hoger dan het maximale bedrag dat wij vergoeden voor de verschillende onderdelen samen? Het resterende bedrag is dan voor uw eigen rekening.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een medische keuring terecht bij een (huis)arts. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023