Eigen risico zorgverzekering

Kosten voor het gebruik van zorg

Maakt u gebruik van medische zorg die valt onder de basisverzekering? Dan geldt een verplicht eigen risico, voor iedere verzekerde van 18 jaar en ouder. Dit is wettelijk geregeld door de overheid.
In 2020 is het verplicht eigen risico zorgverzekering €385,-. Het eigen risico geldt alleen voor zorg vanuit basisverzekering.

Verwacht u gebruik te maken van zorg uit de basisverzekering waaraan een verplicht eigen risico verbonden is? Bij Salland kunt u kiezen voor een gespreide betaling van het verplicht eigen risico.

Naast het wettelijk verplicht eigen risico, bestaat ook een vrijwillig eigen risico. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico  kunt u rekenen op korting op uw zorgpremie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe groter de premiekorting. Zo kunt u genieten van een goede zorgverzekering met de juiste vergoedingen.

Gemeentepolis

Bent u bij ons verzekerd via uw gemeente? Dan gelden er in sommige gevallen andere voorwaarden voor het eigen risico. Hier kunt u meer over lezen op de pagina over de gemeentepolis. U mag natuurlijk ook contact  met ons opnemen.

Uitzonderingen verplicht eigen risico

Niet alle zorg uit het basispakket is belast met een verplicht eigen risico. Zo geldt er geen verplicht eigen risico vanuit de zorgverzekering voor:
 

 • Inschrijving bij een huisarts of bij een huisartsencentrum
 • Bezoek aan uw huisarts
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Preventieve voetzorg

 • Ketenzorg
 • Hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt
 • Nacontroles van de donor na een orgaandonatie
 • De kosten van vervoer van de donor

 • Verpleging en Verzorging zonder verblijf
 • Door ons aangewezen geneesmiddelenzorg of hulpmiddelen

 • Door ons aangewezen programma’s voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht, dementie, trombosezorg, incontinentiezorg of stoppen met roken

Lees meer over de uitzonderingen van het verplicht eigen risico.
 

Aangewezen zorg buiten verplicht eigen risico

Salland is als zorgverzekeraar vrij om het eigen risico te laten vervallen voor bepaalde zorg. In de regeling ‘Aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico’  leest u voor welke zorg dit geldt.

Eigen risico bij overstappen andere zorgverzekeraar

Wanneer u gedurende het jaar overstapt naar een andere zorgverzekeraar dan wordt het bedrag eigen risico dat u jaarlijks moet betalen evenredig verdeeld tussen uw oude en uw nieuwe zorgverzekeraar.


Voorbeeld:

Stel u stapt over per 1 april van het jaar. Het eigen risico in 2020 is €385,- . Het eigen risico is dan 3/12 x €385, - is €96,- voor Salland en 9/12 x €385,- is €289,- bij de nieuwe maatschappij. U betaalt per jaar nooit meer dan het verplichte eigen risico van €385,-.

Eigen risico bij emigratie

Wanneer u emigreert dan betaalt u uw eigen risico evenredig aan het aantal dagen dat u in Nederland woonde.

 

Voorbeeld:

Stel u verhuist per 1 augustus naar het buitenland. Dan geldt dat uw eigen risico bij Salland Zorgverzekeringen 7/12 van €385,-  €225,- is. Dat is het maximale bedrag dat u hoeft te betalen. Heeft u het complete eigen risico al betaald? Dan krijgt u bij de verrekening het verschil tussen €385,- en €225,- (= €160,-) terug.

 

Het vrijwillig eigen risico valt hier buiten. Dat zult u altijd volledig moeten betalen (voor zover u kosten heeft gemaakt).

Eigen risico betalen

Als wij een rekening ontvangen van uw zorgverlener, dan zullen wij een rekening sturen voor het eigen risico.
Heeft u zelf een rekening gekregen van uw zorgverlener? Dan kunt u deze eenvoudig declareren. Wij zullen het  eigen risico inhouden op de uitbetaling en het resterende bedrag vergoeden.

Heeft u gebruik gemaakt van zorg  of medische kosten gemaakt waarvoor een eigen bijdrage geldt? Dan dient u eerst de eigen bijdrage te voldoen. Het overblijvende bedrag telt mee voor het verplicht eigen risico en vervolgens voor het vrijwillige eigen risico. Hoe het exact werkt, kunt u zien in de rekenvoorbeelden.

 

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Heeft u een zorgverzekering bij ziektekostenverzekeraar Salland? Dan kunt u ervoor kiezen het verplicht eigen risico gespreid te betalen,  in termijnen. U betaalt het bedrag voor het verplicht eigen risico gespreid over een aantal maanden, vooraf in 10 termijnen of na ontvangst van een rekening. Meer informatie over gespreid betalen verplicht eigen risico.


Lees meer over: Betalingswijze veranderen, Kosten zorgverzekering betalen

 

Collega Anja van onze klantenservice vertelt u graag meer over het eigen risico