Eigen risico uitgelegd


Verplicht eigen risico

Bij elke basisverzekering in Nederland heeft u te maken met het eigen risico. Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer u zorg uit het basispakket krijgt. Pas nadat u dit bedrag heeft 'opgemaakt', zal uw verzekeraar de kosten dekken. Elke verzekerde van 18 jaar of ouder heeft een eigen risico. 

De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van het verplicht eigen risico. In 2024 is het bedrag € 385. Dat betekent dus dat u in 2024 nooit meer dan dit bedrag aan verplicht eigen risico betaalt.

 

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigen risico dat vanuit de overheid wordt opgelegd, bieden veel verzekeraars ook een vrijwillig eigen risico. Door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico, krijgt u korting op uw maandelijkse zorgpremie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe hoger de korting. Maar dit betekent ook dat u een hoger bedrag zelf moet betalen als u zorg gebruikt die onder het eigen risico valt. Het maximale bedrag aan extra vrijwillig eigen risico dat u kunt kiezen, is € 500. Samen met het verplichte eigen risico, komt u dan uit op maximaal € 885 per jaar aan zorgkosten die u zelf moet betalen indien u gebruikt maakt van de basiszorg.

Uitzonderingen verplicht eigen risico

U betaalt niet voor alle zorg uit de basisverzekering eigen risico. De volgende zaken zijn bijvoorbeeld uitgesloten:

  • Huisartsbezoek
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Preventieve voetzorg
  • Hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt

Meer uitzonderingen vindt u op de pagina Uitzonderingen eigen risico. Ook mogen wij als zorgverzekeraar zelf bepalen of wij zaken willen uitsluiten van het eigen risico. Deze staan in de regeling Aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico.

Eigen risico betalen

Wij ontvangen een factuur van uw zorgverlener
Wij bekijken wij of het eigen risico van toepassing is. Als dat zo is, sturen wij u een factuur voor het verschuldigde bedrag.

U ontvangt zelf een factuur van uw zorgverlener
U kunt deze bij ons declareren. Wij houden het eigen risico in op de uitbetaling, het resterende bedrag storten wij op uw IBAN.

Er geldt een eigen bijdrage over de zorg of medische kosten
De eigen bijdrage gaat eerst van het totaalbedrag af. Het overblijvende bedrag telt mee voor het verplicht eigen risico en vervolgens voor het vrijwillig eigen risico. Hoe dit precies werkt, kunt u zien in de rekenvoorbeelden.

Gespreid betalen verplicht eigen risico

U kunt er bij ons voor kiezen om het verplicht eigen risico vooraf te betalen, in 10 termijnen. U betaalt dus 10 maanden lang een vast bedrag aan verplicht eigen risico. Blijkt aan het einde van deze periode dat u niet het hele bedrag heeft opgemaakt? Dan storten wij terug wat u te veel heeft betaald. Wilt u meer weten over deze regeling of uzelf (en eventuele meeverzekerden) aanmelden? Kijk dan op de pagina 'Betalen'.

Meer weten over het eigen risico?

Heeft u nog vragen over het eigen risico? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.