Ketenzorg

U heeft recht op ketenzorg. Ketenzorg betekent dat een groep zorgverleners samenwerkt rondom een specifieke aandoening, waarbij uw huisarts uw aanspreekpunt blijft.  Ketenzorg is er voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, COPD, astma of  met verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Wat krijgt u vergoed in 2023?


Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorggroep
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ketenzorg.

Eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht of vrijwillig eigen risico. Onder het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico vallen wel kosten van eventueel (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts.

Wat moet u regelen?

U moet een verwijzing hebben van een huisarts of een medisch specialist voor die onderdelen van de ketenzorg die de huisarts niet zelf verleent.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:
- een gecontracteerde zorggroep. Gecontracteerde zorggroepen zijn te vinden op www.salland.nl/zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70
- een zorgaanbieder die door ons is aangewezen voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diëtetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg.

 

 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.