Kinderopvang bij ziekenhuisopname

Kinderopvang bij ziekenhuisopname is de opvang van uw kinderen tijdens uw ziekenhuisopname. 

Wat krijgt u vergoed in 2023?

We vergoeden kinderopvang vanaf de 11e dag dat u aaneengesloten voor zorg bent opgenomen in een ziekenhuis. De vergoeding geldt voor een periode van maximaal 3 maanden. Het moet wel gaan om zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw kinderen moeten jonger zijn dan 12 jaar en ook bij ons verzekerd zijn. De vergoeding geldt alleen voor kinderopvang in verband met uw opname. De vergoeding geldt niet voor het aantal uren kinderopvang dat normaal al was geregeld los van de ziekenhuisopname.
Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
maximaal € 20,- per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal drie maanden
Top
maximaal € 20,- per dag vanaf de 11e dag van opname voor maximaal drie maanden

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal € 20,- per dag. Als de prijs voor de kinderopvang hoger is dan onze maximale vergoeding, dan betaalt u zelf het verschil.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Alleen kindercentra en gastouderbureaus die zijn opgenomen in het landelijk register kinderopvang (landelijkregisterkinderopvang.nl) mogen de opvang bieden.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.