Sportmedisch advies

We vergoeden (een deel van) sportmedisch onderzoek en (sportblessure)consulten. 

Onder sportmedisch advies vallen geen keuringen, zoals een rijbewijs-, vliegers-, ballonvaarders-, of duikerskeuring.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus maximaal € 125,- per kalenderjaar
Top maximaal € 250,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor sportmedisch advies.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt terecht bij een sportmedische instelling die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). Op de website van de FSMI vindt u een sportmedische instelling bij u in de buurt. Als u een nota indient, dan moet hierop vermeld staan dat de instelling is aangesloten bij de FSMI.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.