Bariatrische chirurgie

Met bariatrische chirurgie worden maagoperaties bedoeld die uitgevoerd worden bij mensen met overgewicht. Het doel is het verminderen van het gewicht. Voorbeelden zijn de gastric bypass, gastric sleeve en duodenal switch.

U komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van de diagnose morbide obesitas. Dat wil zeggen, uw BMI is hoger dan 40 kg/m2 óf er is sprake van een BMI tussen de 35 en 40 kg/m2 met ernstige comorbiditeit (bijv. diabetes, onbehandelbare hypertensie, te hoog cholesterol);
  • Er moet sprake zijn van last resort (dit betekent dat er o.a. meerdere gedocumenteerde afvalpogingen onder deskundige leiding van een diëtist zijn geweest);
  • Het traject is gericht op leefstijlverandering, waarbij ook cognitieve gedragstherapie wordt toegepast.

Uw arts bepaalt of u aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor bariatrische chirurgie.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

 Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg als u voldoet aan de voorwaarden
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

 

Eigen bijdrage

Voor bariatrische chirurgie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van bariatrische chirurgie tellen mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor bariatrische chirurgie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor bariatrische chirurgie terecht bij een bariatrisch chirurg in een ziekenhuis.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023 en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier