Zorgverlener zoeken

Met onze Zorgzoeker vindt u snel een zorgverlener bij u in buurt. 
Naar de Zorgzoeker
Stethoscoop
Arts meet bloeddruk bij patiënt
Met onze Zorgzoeker vindt u snel een zorgverlener bij u in buurt. 
Naar de Zorgzoeker

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Als verzekerde bij Salland Zorgverzekeringen mag u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. In onze Zorgzoeker kunt u opzoeken of wij met de zorgverlener die u gekozen heeft, afspraken hebben gemaakt over de kwaliteit en prijs van de zorg die zij leveren. Deze zorgverleners noemen we 'gecontracteerde zorgverleners'. hebben wij geen contract met de zorgverlener afgesproken, dan spreken we van een 'niet-gecontracteerde zorgverlener'.

U mag zowel naar gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor uw klachten of aandoening. U vindt de verschillende zorgaanbieders in uw buurt in de Zorgzoeker. Hier ziet u direct óf en voor welke behandelingen wij met deze zorgverlener afspraken hebben gemaakt.

We hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt. Gedurende het jaar sluiten wij ook nieuwe contracten met zorgverleners. Daarom passen wij onze Zorgzoeker meerdere keren per week aan.

De voordelen van gecontracteerde zorg

Kiest u voor een gecontracteerde zorgaanbieder, dan heeft dat voor u een aantal voordelen:

  • U hoeft niets voor te schieten
  • U krijgt de nota volledig vergoed, mits u aan de voorwaarden voldoet
  • U bent verzekerd van goede afspraken over kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg


Niet-gecontracteerde zorgverleners

U mag uiteraard ook naar een niet-gecontracteerde zorgverlener voor uw zorg. Dan hanteren wij maximumtarieven voor de geleverde zorg. Is ons maximumtarief lager dan het bedrag dat in rekening wordt gebracht, dan betaalt u het verschil zelf. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor fysiotherapie, geneesmiddelen en zittend ziekenvervoer. Het volledige overzicht vindt u in het overzicht tarievenlijsten voor niet-gecontracteerde zorg. U leest meer over niet-gecontracteerde zorg op onze speciale pagina over dit onderwerp.

 

Voorwaarden voor vergoeding

In onze verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen een zorgverlener moet voldoen voor vergoeding van de zorg. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde kan zijn dat een zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging. Ook heeft u voor sommige zorgsoorten vooraf onze schriftelijke toestemming of een verwijzing nodig.

 

Vergoeding bij een aanvullende verzekering

Voor een vergoeding van zorg uit de aanvullende verzekering kunnen andere voorwaarden gelden dan voor zorg uit de basisverzekering. Een voorbeeld hiervan zijn de vergoedingen van medisch specialistische zorg.

Bij wie kan ik terecht?

Huisartsen
Met onze basiszorgverzekering kunt u bij iedere huisarts in Nederland terecht. In de meeste gevallen gaat u naar uw eigen huisarts, maar als u bijvoorbeeld op vakantie bent, kunt u dus ook naar de dichtstbijzijnde huisarts op uw vakantieadres. Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen terecht bij een huisartsenpost. U maakt daar eerst een afspraak maken, voor u geholpen wordt.
Medisch specialistische zorg
Ook in 2023 kunt u in alle ziekenhuizen in Nederland terecht. We hebben nog niet met alle ziekenhuizen de afspraken kunnen afronden, maar we verwachten er uit te komen met alle partijen. Net als voorgaande jaren.
Tandartsen
U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij iedere tandarts in Nederland. Wel is het zo, dat de meeste tandheelkundige zorg aan volwassenen niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet u dus een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.
Kraamzorg
Als u zich vóór de twintigste week van de zwangerschap bij ons aanmeldt, kunnen wij uw kraamzorg op tijd regelen. U meldt zich aan via het aanmeldformulier of via onze Zorgadvieslijn op (0570) 68 74 70.
Zorgverleners in het buitenland
Wilt u weten of een zorgverlener in het buitenland gecontracteerd is? Neem dan contact op met onze Zorgadvieslijn via (0570) 687 470.

Omzetplafonds 

Wij maken afspraken met zorgaanbieders over de kosten van de zorg en de kwaliteit van de zorg. Regelmatig maken wij daarbij afspraken over de maximale vergoeding per jaar (omzetplafond). Wij maken in beginsel geen afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgaanbieder moet leveren (volumeafspraak). Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat afspraken over een omzetplafond geen gevolgen voor u hebben. U kunt bij de zorgaanbieders terecht, ook als het omzetplafond is bereikt. Helaas valt niet uit te sluiten dat er nooit gevolgen zijn. Mocht een zorgaanbieder u na het bereiken van het omzetplafond toch niet meer willen behandelen (voor de rest van het jaar)? Dan zullen wij u helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder die de zorg aan u kan verlenen.

In het uitzonderlijke geval dat er gevolgen zijn, dan vermelden wij in onze Zorgzoeker om welke zorgaanbieders het gaat en wat de gevolgen zijn.