Oorstandcorrectie

Een oorstandcorrectie corrigeert de stand van de oren als de oren van het hoofd afstaan (flaporen).

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op de vergoeding van een oorstandcorrectie.

De vergoeding voor gecontracteerde zorg is 100%.

De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg is € 1250,- voor de totale behandeling van beide oren samen.

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
100%

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een oorstandcorrectie als u jonger bent dan 18 jaar.

Eigen bijdrage

Voor een oorstandcorrectie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een (gecontracteerd) ziekenhuis en een (gecontracteerd) zelfstandig behandelcentrum mogen de oorstandcorrectie uitvoeren. Gecontracteerde zorg is zorg door een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee wij speciaal voor het verrichten van oorstandcorrecties afspraken hebben gemaakt. Ziekenhuizen waarmee wij algemene afspraken voor medisch-specialistische zorg hebben gemaakt, vallen hier niet onder. Bekijk hier de gecontracteerde zorgverleners voor oorstandcorrectie.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023