Ki-, kid- of iui-behandeling

Een ki-, kid- en iui-behandeling zijn manieren om binnen de baarmoeder tot een bevruchting van een eicel te komen:

  • kunstmatige inseminatie (ki), een arts brengt zaad van de partner of een donor in de baarmoedermond
  • kunstmatige inseminatie donor (kid),u maakt voor de kunstmatige inseminatie gebruik van het zaad van een spermadonor
  • intra uterine inseminatie (iui), een arts brengt de zaadcellen hoog in de baarmoeder in om tot een bevruchting te komen

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor ki-, kid- of iui-behandeling

U heeft voor een ki-, kid- of iui-behandeling een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Vergoeding ki-, kid- of iui-behandeling

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van de ki-, kid- of iui-behandeling en de medicijnen die voor de behandeling nodig zijn (als er sprake is van een medische indicatie).

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een medische indicatie
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Wat krijgt u niet vergoed?

U heeft bij kid geen recht op vergoeding van de kosten van de donor en donorzaad.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een ki-, kid- of iui-behandeling geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van de ki-, kid- of iui-behandeling tellen mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een ki-, kid- of iui-behandeling terecht bij een ziekenhuis dat hiervoor een vergunning heeft. Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder Medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.