Combinatietest

Vergoeding zorgverzekering 2019

 1. Wat is een combinatietest?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Vergoeding combinatietest in 2019
 4. Eigen bijdrage
 5. Geen eigen risico
 6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: op deze pagina staat verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is een combinatietest?

Een combinatietest houdt in een nekplooimeting en bloedonderzoek en wordt gebruikt om de kans op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau te bepalen.

2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een combinatietest als u een medische indicatie ("a priori") heeft. Als u geen medische indicatie heeft, komt u alleen voor vergoeding in aanmerking als u 36 jaar of ouder bent.

3. Vergoeding combinatietest in 2019

Vanuit de basisverzekering heeft u alleen recht op vergoeding als u een medische indicatie heeft voor het laten verrichten van de combinatietest. Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top bieden wij een vergoeding wanneer u deze medische indicatie niet hebt.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2019
Basisverzekering alleen in uitzonderlijke gevallen

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 2019
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar

4. Geen wettelijke eigen bijdrage voor de combinatietest

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de combinatietest.

5. Geen eigen risico voor de combinatietest

Er geldt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen. Dus ook niet voor de combinatietest.

6. Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

 • een verloskundige;
 • een huisarts;
 • een ziekenhuis;
 • een echoscopisch centrum.

Daarbij geldt als voorwaarde dat de hiervoor genoemde zorgaanbieder:

 • een vergunning heeft op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, of;
 • een samenwerkingsafspraak heeft met een regionaal centrum dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Voor meer informatie belt u naar de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering