Vervoer stoffelijk overschot

Wanneer u overlijdt in het buitenland, hebt u met onze aanvullende verzekeringen Plus en Top recht op vervoer van uw stoffelijk overschot terug naar Nederland. Hieronder vallen de kosten van het transport zelf en de kosten van extra diensten die vereist zijn voor het transport. 

Wat krijgt u vergoed?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 100%
Top

100%

Eigen bijdrage

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen bijdrage.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Er is alleen recht op vergoeding als de alarmcentrale het vervoer co├Ârdineert. Nabestaanden moeten binnen 24 uur, of zo snel mogelijk nadat de behoefte aan de zorg is ontstaan, contact opnemen. U bereikt de alarmcentrale dag en nacht: +31 (0)570 68 73 33 (standaard tarief) alarmcentrale@salland.nl 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023