Gezondheidsonderzoek met leefstijladvies

Met een aanvullende verzekering Top krijgt u 1 gezondheidsonderzoek per 3 kalenderjaren vergoed.

Het onderzoek houdt in:

  • een bloedonderzoek op glucose
  • een bloedonderzoek op volledig lipidenbeeld (= uitgesplitst cholesterol)
  • een bloeddrukmeting
  • een longfunctiemeting
  • bepaling van BMI (Body Mass Index)

Wat krijgt u vergoed?

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top 1 gezondheidsonderzoek per 3 kalenderjaren

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor een gezondheidsonderzoek.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een healthconsulent van Care for human mag de zorg verlenen. De adressen van Care for human-consulenten zijn te vinden via careforhuman.nl.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van onze vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten ongecontracteerde zorg 2023