Voetverzorging

Voetverzorging bestaat uit de algemene behandeling van voeten. De volgende behandelingen en zorg vallen onder voetverzorging:
  • podotherapie en podologie
  • steunzolen
  • pedicurebehandeling
Heeft u diabetes? Kijk dan bij de vergoeding van preventieve voetzorg.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden podotherapie, podologie en steunzolen. Tevens vergoeden we een pedicurebehandeling als u last heeft van:

  •  reumatoïde artritis (een vorm van reuma) waarbij de voeten zijn aangedaan
Basispolis
bij een aandoening of behandeling met verhoogd risico op voetulcera
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
75% tot maximaal € 125,- per kalenderjaar
Top
75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar

De vergoeding geldt voor de verschillende onderdelen samen: pedicurebehandeling, steunzolen, podotherapie en podologie.

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de voetverzorging. Het resterende bedrag betaalt u zelf.

Eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Wat moet u regelen?

Voor een pedicurebehandeling heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Stuur een kopie van de verwijzing mee bij de declaratie van de rekening.

Bij wie kunt u terecht?

Voor podotherapie: een podotherapeut mag de podotherapie verlenen

Voor podologie: een registerpodoloog en een podoposturaal therapeut mogen podologie verlenen

Voor pedicure: een pedicure mag de pedicurebehandeling verlenen
Voor steunzolen: steunzolen moet u aanschaffen bij een podotherapeut, een registerpodoloog, podoposturaal therapeut of een leverancier van hulpmiddelen die is aangesloten bij de Nederlandse vereniging orthopedische schoentechnici (NVOS) en is erkend door de Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023